Thanh toán, quyết toán các nguồn lực phòng, chống dịch đúng quy trình, thủ tục

Thanh toán, quyết toán các nguồn lực phòng, chống dịch đúng quy trình, thủ tục

Sáng 11/4/2023, tiếp tục Chương trình Phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến với Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng”.
Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật

Đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật

Tại phiên họp ngày 10/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023. Trong đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, tuy phải đảm bảo bám sát các vấn đề quan trọng, cấp bách, bức thiết, nhưng cũng phải đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật.