Ủy ban Thường vụ Quốc hội bế mạc Phiên họp thứ 22

Bảo Thương

Chiều ngày 11/04/2023 , sau 2 ngày làm việc rất khẩn trương, tích cực, trách nhiệm, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 22. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Phiên họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 22.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 22.

Phát biểu bế mạc phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, sau 2 ngày làm việc rất khẩn trương, tích cực, phiên họp định kỳ tháng 4, phiên họp thứ 22 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ các chương trình đề ra với 8 nội dung.

Tại Phiên họp thứ 22, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét cho ý kiến và quyết định 4 nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bao gồm: Quyết định về việc cho phép sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản; Phân công cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân; Cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực phụ trách của Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội; Xem xét cho ý kiến Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3/2023.

Đáng chú ý, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Phiên họp lần thứ 22 này là một phiên họp quan trọng để chuẩn bị cho các nội dung của Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV. Khối lượng nhiệm vụ từ nay đến Kỳ họp thứ 5 là rất lớn, nhất là công tác lập pháp, trong khi thời gian còn rất ngắn. Do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các cơ quan của Quốc hội bám sát chương trình dự kiến đã được thông qua để tiến hành các hoạt động của từng cơ quan và đôn đốc các cơ quan, tổ chức thực hiện. 

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội cũng chỉ rõ, tại Phiên họp này, các cơ quan trình vẫn chưa khắc phục được tình trạng chậm gửi tài liệu đến cơ quan của Quốc hội. Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan phải hết sức rút kinh nghiệm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ đạo cụ thể, các cơ quan tiếp tục quán triệt nguyên tắc khẩn trương, nỗ lực cao nhất, phối hợp chặt chẽ, đồng hành cùng với Chính phủ, các cơ quan hữu quan để chuẩn bị kỹ lưỡng, hồ sơ đầy đủ thì mới trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Những việc chưa thực sự cấp bách hoặc chưa đảm bảo chất lượng thì cần tiếp tục hoàn thiện để Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét tại phiên họp thường kỳ tháng 5. 

Được biết, ngay sau phiên họp thường kỳ tháng 4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên chuyên đề về công tác xây dựng pháp luật, bắt đầu từ ngày 12/4, để tiếp tục cho ý kiến đối với một số dự án luật xem xét bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và năm 2024, cho ý kiến những dự án luật sẽ trình để xin ý kiến tại Quốc hội Kỳ họp thứ 5.

Liên quan đến dự án Luật Đất đai (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lưu ý, trong trường hợp cần thiết thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổ chức riêng một buổi, thậm chí là một ngày sau phiên họp chuyên đề về pháp luật để các cơ quan có thời gian chỉnh lý, bổ sung dự án Luật này sau khi tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách, kết luận của Chính phủ cũng như tiếp thu những ý kiến đóng góp của các cơ quan hữu quan, nhất là ý kiến của Nhân dân đã gửi đến Ban soạn thảo và cơ quan thẩm tra.