Ngành Tài chính huy động, quản lý hiệu quả nguồn lực tài chính cho phòng, chống dịch COVID-19

Ngành Tài chính huy động, quản lý hiệu quả nguồn lực tài chính cho phòng, chống dịch COVID-19

Xác định phòng, chống COVID-19 là một nhiệm vụ lâu dài, trường kỳ, cần có nguồn lực tài chính, nên ngay từ khi dịch bệnh bùng phát, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã dành cho một nguồn lực tài chính đáng kể cho công tác này. Cùng với đó, Bộ Tài chính cũng đã triển khai nhiều giải pháp để huy động, trong đó có cả việc đề xuất thành lập, vận hành Quỹ vắc xin phòng, chống COVID-19 để thực hiện mục tiêu sớm tiêm vắc xin miễn phí cho toàn dân của Bộ Chính trị.
Tập đoàn Đất Xanh ủng hộ 27 tỷ đồng cho Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 và các địa phương

Tập đoàn Đất Xanh ủng hộ 27 tỷ đồng cho Quỹ vắc xin phòng chống Covid-19 và các địa phương

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ trong việc huy động nguồn lực của cộng đồng, Tập đoàn Đất Xanh (mã HOSE: DXG) và công ty thành viên đã ủng hộ 27 tỷ đồng để hỗ trợ công tác phòng chống dịch của cả nước, trong đó đóng góp trực tiếp 20 tỷ đồng cho Quỹ vaccine phòng chống Covid-19.
Buôn lậu ma tuý gia tăng

Buôn lậu ma tuý gia tăng

Mặc dù Việt Nam đang trong giai đoạn phòng chống Covid-19 song hoạt động buôn lậu ma tuý số lượng lớn với nhiều diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi và ngày càng gia tăng.