Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú: Niềm tin thắng lợi vào mùa Xuân mới

Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú: Niềm tin thắng lợi vào mùa Xuân mới

Trải qua một năm đầy biến động do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, cộng thêm địa bàn quản lý có địa hình vùng cao phức tạp, giao thông hiểm trở, nhưng tập thể Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Vĩnh Phú đã phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, chủ động trong việc xây dựng, thực hiện kế hoạch xuất cấp, giao nhận nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, thể hiện tính nhân văn sâu sắc, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước với cuộc sống của đồng bào trên địa bàn.
Phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng

Phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng

Phát biểu khai mạc Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, sáng ngày 10/12/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương nhấn mạnh, phong trào thi đua yêu nước đã phát triển ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng chưa từng thấy, với nhiều nội dung phong phú, hình thức sinh động.
Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Tài chính

Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành Tài chính

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất…”, trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, 75 năm qua, ngành Tài chính đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác; luôn chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Nhờ đó, các phong trào thi đua đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp trong toàn ngành Tài chính, góp phần lan tỏa và tạo động lực cho cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.