Kho bạc Nhà nước phát huy truyền thống vẻ vang qua các phong trào thi đua yêu nước

Thái Hằng

Sáng ngày 21/8/2020, Kho bạc Nhà nước (KBNN) tổ chức Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến hệ thống KBNN lần thứ V. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu KBNN Trung ương và các KBNN địa phương. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn dự và chỉ đạo Hội nghị.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến hệ thống KBNN lần thứ V (ngày 21/8/2020)
Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến hệ thống KBNN lần thứ V (ngày 21/8/2020)

Kết quả nổi bật đạt được từ trong các phong trào thi đua

Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhận thức đầy đủ về vị trí vai trò của công tác thi đua, khen thưởng, 5 năm qua (2016-2020), KBNN đã phát động nhiều phong trào thi đua như: Thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; nữ công chức KBNN “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; thực hiện “Văn minh công sở, văn hóa nghề Kho bạc”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện “Quy định chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức hệ thống KBNN”; phấn đấu đạt gương “Người tốt, việc tốt”, “Người cán bộ kiểm ngân liêm khiết”; phong trào thi đua “Tuổi trẻ KBNN chung tay vì an sinh xã hội”; phong trào “Thi đua lập thành tích chào mừng ngày thành lập hệ thống KBNN, ngày Truyền thống của KBNN hàng năm”…

Cùng với việc phát động phong trào thi đua xuyên suốt, KBNN cũng tổ chức phát động các phong trào thi đua theo đợt, thi đua nước rút; gắn kết chặt chẽ với thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao như: Phong trào thi đua “sử dụng 8 giờ vàng ngọc, học tập và làm việc có chất lượng, hiệu quả, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”; “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính thi đua thực hiện văn hóa công sở”… Qua đó, khuyến khích, động viên toàn thể cán bộ, công chức hệ thống thực hiện tốt nội quy, quy định, thực hiện tốt giờ giấc, kỷ luật lao động, sử dụng hiệu quả thời gian để học tập và làm việc có chất lượng…

Với nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn hệ thống, năm 2018-2019, hệ thống KBNN vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Từ năm 2015 đến nay, nhiều cá nhân và tổ chức, đơn vị đơn vị thuộc và trực thuộc hệ thống KBNN được Nhà nước và các cấp trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, cụ thể như: Huân chương Lao động hạng Nhất cho 17 tập thể và 03 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 07 tập thể và 57 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 26 tập thể và 170 cá nhân; Cờ Thi đua của Chính phủ cho 23 tập thể; Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 01 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 93 tập thể và 627 cá nhân; Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho 179 tập thể; Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính cho 762 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 1401 tập thể và 5690 cá nhân.

Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng 5 năm (2016-202) trong toàn hệ thống KBNN, bà Đặng Thị Thủy, Phó Tổng giám đốc KBNN cho biết: Việc tổ chức tốt công tác thi đua và khen thưởng đã mang lại nhiều kết quả tích cực, tạo nên không khí sôi nổi, tạo động lực thúc đẩy đội ngũ cán bộ công chức và người lao động trong toàn hệ thống KBNN nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, phải kể đến nhiệm vụ chính trị trọng tâm là quản lý quỹ ngân sách nhà nước (NSNN). KBNN đã giảm thời gian thực hiện một giao dịch nộp NSNN rút xuống chỉ còn khoảng 5 phút/một giao dịch (so với trước đây là khoảng 30 phút) và hạn chế thanh toán bằng tiền mặt qua KBNN. Qua đó, KBNN đã tập trung nhanh, kịp thời nguồn thu NSNN, số thu tăng dần qua các năm.

Hệ thống KBNN cũng không ngừng đổi mới và hoàn thiện công tác quản lý kiểm soát chi NSNN theo hướng đơn giản về thủ tục, quy trình. Các cơ chế chính sách, quy trình kiểm soát chi qua KBNN được ban hành theo hướng đơn giản, rõ ràng, minh bạch; thực hiện cơ chế “một cửa, một giao dịch viên”; từng bước chuyển từ “kiểm soát trước, thanh toán sau” sang “thanh toán trước, kiểm soát sau”, rút ngắn được thời gian kiểm soát chi NSNN. Đối với chi đầu tư, đã rút ngắn thời gian kiểm soát từ 3-7 ngày xuống còn 1 - 3 ngày làm việc. Qua công tác kiểm soát chi giai đoạn 2016-2020 hệ thống KBNN đã phát hiện từ chối thanh toán khoảng 343 tỷ đồng chi thường xuyên và trên 600 tỷ đồng chi đầu tư.

Công tác quản lý ngân quỹ và huy động vốn cũng được hệ thống KBNN cải cách toàn diện. Trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ, KBNN đã từng bước đã gắn kết chặt chẽ giữa quản lý quỹ NSNN và quản lý nợ; từ đó, giảm thiểu chi phí vay nợ cho ngân sách và bước đầu tạo thêm nguồn thu cho NSNN. Lũy kế đến năm 2019, KBNN đã nộp ngân sách trung ương 5.000 tỷ đồng từ thu nghiệp vụ ngân quỹ nhà nước; 6 tháng đầu năm 2020 đã nộp tiếp ngân sách trung ương 1.000 tỷ đồng. Nguồn vốn trái phiếu chính phủ (TPCP) ngày càng chiếm tỷ trọng lớn (70-80%) trong tổng mức vay trong nước hàng năm của Chính phủ, đáp ứng mục tiêu tăng dần tỷ trọng vốn vay trong nước, đảm bảo an toàn danh mục nợ công, kỳ hạn còn lại danh mục nợ TPCP tăng từ 5,98 năm 2016 lên 7,81 tính đến cuối tháng 7/2020. Lãi suất phát hành TPCP được điều hành bám sát thị trường và theo hướng giảm dần, góp phần tiết kiệm đáng kể chi phí vay cho NSNN…

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Ban lãnh đạo KBNN.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho tập thể Ban lãnh đạo KBNN.

Trong giai đoạn vừa qua, KBNN là đơn vị đi đầu trong ngành Tài chính về việc thực hiện rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Kết quả, từ năm 2015 đến nay, toàn hệ thống KBNN đã cắt giảm được 251 phòng thuộc KBNN cấp tỉnh, cắt giảm 64 KBNN huyện và tương đương; giảm gần 2.000 cấp tổ thuộc KBNN cấp huyện. Về sắp xếp, bố trí cán bộ, KBNN đã cắt giảm được 632 vị trí lãnh đạo cấp phòng và tương đương; cắt giảm hơn 2.600 công chức lãnh đạo cấp tổ (đội)…

Với nỗ lực cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức trong toàn hệ thống, năm 2018-2019, hệ thống KBNN vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Từ năm 2015 đến nay, nhiều cá nhân và tổ chức, đơn vị đơn vị thuộc và trực thuộc hệ thống KBNN được Nhà nước và các cấp trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, cụ thể như: Huân chương Lao động hạng Nhất cho 17 tập thể và 03 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhì cho 07 tập thể và 57 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 26 tập thể và 170 cá nhân; Cờ Thi đua của Chính phủ cho 23 tập thể; Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho 01 cá nhân; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 93 tập thể và 627 cá nhân; Cờ thi đua của Bộ Tài chính cho 179 tập thể; Chiến sĩ thi đua ngành Tài chính cho 762 cá nhân; Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính cho 1401 tập thể và 5690 cá nhân.

Ý nghĩa hơn, thông qua các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều gương điển hình, nhiều cách làm hay trong hệ thống KBNN. Trong giai đoạn 2015-2020, toàn hệ thống KBNN đã có 894 trường hợp cán bộ kiểm ngân trả lại tiền thừa cho khách hàng với tồng số tiền lên tới gần 24 tỷ đồng. Trong đó, có trên 200 trường hợp đã trả lại số tiền thừa trên 40 triệu đồng/1 lần phát hiện, được Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng Bằng khen về việc làm trung thực, liêm khiết.

Để công tác thi đua khen thưởng thực sự trở thành động lực của sự phát triển

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật; cũng như sự đóng góp công sức, trí tuệ của những tập thể lao động xuất sắc, các cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước trong toàn hệ thống KBNN.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến hệ thống KBNN lần thứ V chụp ảnh lưu niệm
Các đại biểu tham dự Hội nghị Đại biểu điển hình tiên tiến hệ thống KBNN lần thứ V chụp ảnh lưu niệm

Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn nhấn mạnh: Qua báo cáo tổng kết phong trào thi đua yêu nước 5 năm (2016-2020) của hệ thống KBNN cho thấy phong trào thi đua yêu nước của hệ thống KBNN đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Các phong trào thi đua đã được chuẩn bị kỹ lưỡng từ mục tiêu, nội dung cho đến cách thức tổ chức thực hiện. Đồng thời, KBNN đã chú trọng tổ chức đan xen các phong trào thi đua, kết hợp giữa phong trào thi đua thường xuyên, định kỳ với các phong trào thi đua theo chuyên đề; nội dung thi đua luôn gắn chặt với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị.

KBNN cũng đã thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, phát hiện, biểu dương và nhân rộng các điển hình tiên tiến; gắn công tác thi đua với việc khen thưởng, làm cho công tác khen thưởng thực sự trở thành động lực thúc đẩy phong trào thi đua. Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể xuất sắc đã vinh dự được Đảng, Nhà nước và Bộ trưởng Bộ Tài chính tặng thưởng những danh hiệu cao quý.

“Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, KBNN đã xây dựng được một tập thể đoàn kết, vững mạnh với những nét văn hóa Kho bạc đặc trưng, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao, đến nay đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu của Chiến lược phát triển KBNN đến năm 2020, chất lượng phục vụ khách giao dịch, chất lượng tham mưu cho các cấp chính quyền ngày càng được nâng cao. Có thể khẳng định, chính công tác thi đua, khen thưởng là một trong những động lực quan trọng của sự phát triển KBNN trong thời gian qua”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn nhận định.

Theo Thứ trưởng Tạ Anh Tuấn, là một trong những trụ cột quan trọng của ngành Tài chính, hệ thống KBNN cần thẳng thắn nhìn nhận các tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; đặc biệt là nguy cơ tụt hậu trong sự phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 để xây dựng một chiến lược phát triển tổng thể và tổ chức thực hiện quyết liệt nhằm đưa hệ thống KBNN phát triển lên một tầm cao mới, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong giai đoạn tới. Để thực hiện được mục tiêu này, hệ thống KBNN cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, làm tốt công tác tổng kết, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, để công tác thi đua khen thưởng thực sự trở thành động lực của sự phát triển; tránh phô trương, hình thức, tổ chức không có hiệu quả.

“Tin tưởng với sự nỗ lực, đoàn kết nhất trí của toàn thể công chức, viên chức KBNN, hệ thống KBNN tiếp tục kế thừa và phát huy một cách sáng tạo các truyền thống tốt đẹp của 30 năm xây dựng và phát triển để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước; sớm hình thành Kho bạc số trong thời gian tới”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn chỉ đạo.

Tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc phụ trách Nguyễn Quang Vinh cam kết, trong thời gian tới, hệ thống KBNN sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua; tiếp tục nhân rộng những kết quả tốt đẹp của phong trào thi đua, các gương điển hình tiên tiến xuất sắc trong hệ thống; quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và Bộ Tài chính giao.