Phú Yên tạo đà phát triển từ kinh tế biển

Phú Yên tạo đà phát triển từ kinh tế biển

Thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Yên tiếp tục đạt được những kết quả khả quan. Sáu tháng đầu năm nay, tổng sản phẩm (GRDP) của tỉnh tăng 5,22%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 8%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,6%. Trong đó, nổi lên là ngành kinh tế thuần biển đóng góp từ 8-10% GRDP; hình thành năm khu công nghiệp tập trung ở khu vực ven biển với tổng diện tích hơn 460ha, có hơn 80 dự án đầu tư.
Những trụ cột xây dựng, phát triển Phú Yên

Những trụ cột xây dựng, phát triển Phú Yên

Phú Yên có dân số hơn 96 vạn người, diện tích tự nhiên 5.060km2, có đồi núi, đồng bằng, biển cả. Để góp phần vào quy hoạch tỉnh Phú Yên đến năm 2030, tầm nhìn năm 2050 dưới góc nhìn đô thị học, tác giả luận bàn vài nét về một số trong các trụ cột nhằm xây dựng và phát triển Phú Yên.
Giải bài toán sản xuất và tiêu thụ nông sản

Giải bài toán sản xuất và tiêu thụ nông sản

“Để từng bước giải bài toán quan hệ sản xuất và thị trường, các đơn vị, địa phương phải đưa ra định hướng sản xuất phù hợp, gắn với kế hoạch tiêu thụ và xúc tiến thương mại. Trước mắt, trong 6 tháng cuối năm phải dự báo kế hoạch tiêu thụ những nông - lâm - thủy sản chính, tránh bị động và nông sản không tiêu thụ được”.