“Vật cản” của quá trình đô thị hóa tỉnh Đắk Lắk

“Vật cản” của quá trình đô thị hóa tỉnh Đắk Lắk

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 286/QĐ-TTg, ngày 9/3/2018, giai đoạn 2016 – 2020, tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 đạt khoảng 35%, đến năm 2030 đạt 46,5%. Tuy nhiên đến nay, tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn tỉnh mới đạt 24,72% (thấp hơn trung bình toàn vùng Tây Nguyên - 29%).
Đẩy nhanh quá trình niêm yết của các doanh nghiệp cổ phần hóa trên TTCK

Đẩy nhanh quá trình niêm yết của các doanh nghiệp cổ phần hóa trên TTCK

Chiều 01/3, buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2019 diễn ra tại Hà Nội dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Người phát ngôn của Chính phủ Mai Tiến Dũng. Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai tham dự và đã trả lời một số câu hỏi liên quan đến lĩnh vực chứng khoán và giải pháp thúc đấy loại hình quỹ hưu trí.