Gắn nâng cao năng suất, chất lượng với đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp

Gắn nâng cao năng suất, chất lượng với đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và chịu ảnh hưởng bởi cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, cùng với áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, sử dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng thì doanh nghiệp cũng cần đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đổi mới sáng tạo trong sản xuất là một trong những yêu cầu sống còn giúp doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh doanh cũng như năng lực cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay.
VinFast hợp tác với INFORM triển khai giải pháp quản lý vận chuyển xe điện sang Mỹ, châu Âu

VinFast hợp tác với INFORM triển khai giải pháp quản lý vận chuyển xe điện sang Mỹ, châu Âu

Ngày 24/11/2022 VinFast - công ty sản xuất xe điện đến từ Việt Nam và INFORM - công ty phần mềm AI hàng đầu chuyên cung cấp các giải pháp doanh nghiệp công bố hợp tác chiến lược về quản lý vận tải xe điện cho VinFast trên toàn cầu. Đây là hợp tác quan trọng giúp VinFast theo dõi sát tình trạng của xe từ trong quá trình sản xuất đến vận chuyển, trước khi chính thức bàn giao tới khách hàng.
TCVN ISO 9001:2015 giúp nâng cao năng lực bộ máy quản lý doanh nghiệp

TCVN ISO 9001:2015 giúp nâng cao năng lực bộ máy quản lý doanh nghiệp

TCVN ISO 9001:2015 được xem là một trong những giải pháp hay nhất, cần thiết nhất để nâng cao năng lực bộ máy quản lý doanh nghiệp. Áp dụng ISO 9001 giúp doanh nghiệp tạo được cách làm việc khoa học, loại bỏ được nhiều thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian và giảm chi phí, đồng thời làm cho năng lực trách nhiệm cũng như ý thức của cán bộ công nhân viên nâng lên rõ rệt.
Vai trò của người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp đối với quá trình cổ phần hóa và cơ cấu lại khu vực doanh nghiệp nhà nước

Vai trò của người lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp đối với quá trình cổ phần hóa và cơ cấu lại khu vực doanh nghiệp nhà nước

Các quyết định quan trọng trong quá trình cổ phần hóa một doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Cơ quan đại diện chủ sở hữu và Ban Chỉ đạo cổ phần hóa, tuy vậy, hầu hết các công việc trực tiếp triển khai thực hiện thuộc trách nhiệm của bộ máy quản lý, điều hành DN. Việc thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo DN đóng vai trò đặc biệt quan trọng đảm bảo tiến độ và kết quả cổ phần hóa DNNN. Bài viết này đóng góp ý kiến về vai trò của người lãnh đạo, quản lý DN đối với quá trình cổ phần hóa và cơ cấu lại khu vực DNNN, từ kinh nghiệm quốc tế đến thực tiễn tại Việt Nam.
Trao đổi về lãnh đạo và quản lý trong doanh nghiệp

Trao đổi về lãnh đạo và quản lý trong doanh nghiệp

Nhiều quan điểm cho rằng, lãnh đạo và quản lý là hai vị trí khác nhau, chỉ những người đứng đầu doanh nghiệp như chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc là người lãnh đạo, còn các vị trí thấp hơn là người quản lý. Vậy nên hiểu và vận dụng thế nào cho đúng về lãnh đạo và quản lý trong doanh? Bài viết này trao đổi, làm rõ các nội dung, khái niệm về vấn đề này.