Kinh nghiệm áp dụng ISO 14000 tại các doanh nghiệp

Kinh nghiệm áp dụng ISO 14000 tại các doanh nghiệp

Hệ thống quản lý môi trường theo Tiêu chuẩn ISO 14000 giúp doanh nghiệp (DN) thuận tiện trong quá trình sản xuất và hạn chế rủi ro từ môi trường. Việc áp dụng bộ tiêu chuẩn ISO 14000 đã đem lại nhiều hiệu quả cho DN trong sản xuất kinh doanh.
Vì sao ISO 14000: 2004 được nhiều doanh nghiệp lựa chọn?

Vì sao ISO 14000: 2004 được nhiều doanh nghiệp lựa chọn?

Tăng 15% năng suất sau áp dụng, ISO 14000 là chứng nhận phổ biến thứ hai đối với doanh nghiệp thuộc hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO liên quan đến quản lý môi trường. Tiêu chuẩn này không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp giảm thiểu sự lãng phí và sử dụng nhiên liệu hiệu quả mà còn góp phần cắt giảm chi phí vận hành, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về môi trường.
Tiết kiệm chi phí sản xuất hiệu quả thông qua áp dụng ISO 14000

Tiết kiệm chi phí sản xuất hiệu quả thông qua áp dụng ISO 14000

ISO 14001 là tiêu chuẩn hệ thống quản lý môi trường hàng đầu của thế giới. Nhờ sớm áp dụng tiêu chuẩn này với sự hỗ trợ của Bộ Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp tại Việt Nam đã giảm thiểu tác động đối với môi trường, giảm sự lãng phí và việc sử dụng năng lượng cũng như cắt giảm chi phí vận hành doanh nghiệp.