Thúc đẩy cơ chế đối thoại chính sách tài chính Việt Nam - Canada

Thúc đẩy cơ chế đối thoại chính sách tài chính Việt Nam - Canada

Sáng 20/9/2023, Bộ Tài chính Việt Nam và Bộ Tài chính Canada phối hợp tổ chức “Hội thảo Đối thoại Chính sách Tài chính Việt Nam - Canada” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Hội thảo được tổ chức làm 3 phiên (từ ngày 20-21/9/2023 và ngày 27/9/2023).
Mối quan hệ giữa quản lý tài chính và hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng Tháp

Mối quan hệ giữa quản lý tài chính và hiệu quả kinh doanh trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Đồng Tháp

Nghiên cứu xem xét sự tác động của các mối quan hệ giữa quản lý tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tỉnh Đồng Tháp. Thông qua điều tra khảo sát các đối tượng là ban giám đốc, kế toán trưởng, lãnh đạo các phòng, ban tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, kết quả nghiên cứu cho thấy, quản trị khoản phải thu là nhân tố có tác động mạnh nhất đến mối quan hệ giữa quản lý tài chính và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các nhân tố báo cáo và phân tích tài chính, lập kế hoạch tài chính, quản trị hàng tồn kho, hệ thống thông tin kế toán có tác động đến mối quan hệ này.
Ứng dụng BAOVIET Smart chính thức ra mắt phiên bản mới

Ứng dụng BAOVIET Smart chính thức ra mắt phiên bản mới

Ngày 11/01/2023, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) chính thức ra mắt phiên bản mới của ứng dụng BAOVIET Smart với giao diện hiện đại, thân thiện, bổ sung nhiều tiện ích vượt trội nhằm tối ưu lợi ích và trải nghiệm cho người dùng.
Chia sẻ lợi ích từ Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ

Chia sẻ lợi ích từ Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh được trích tối đa 10% tổng số tiền được điều phối, lãi tiền gửi để chi cho các nội dung quy định; Chủ rừng là tổ chức được trích 10% số tiền nhận được từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh để chi cho công tác quản lý rừng... là những chia sẻ lợi ích từ Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ.
Đề xuất các mức chi cho hoạt động xúc tiến đầu tư

Đề xuất các mức chi cho hoạt động xúc tiến đầu tư

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư. Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Thông tư là các mức chi đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.
Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Thời gian qua, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ, phát triển hợp tác xã, trong đó có chính sách tiếp cận vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã... Đây là quỹ tài chính được Nhà nước cấp vốn, hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc Quỹ là tổ chức tài chính hoạt động theo mô hình hợp tác xã. Tuy nhiên, sau hơn 15 năm thành lập, đến nay, cơ chế quản lý tài chính của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam chưa được điều chỉnh, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã địa phương chưa có cơ chế hướng dẫn quản lý tài chính chung để phù hợp với bối cảnh, tình hình mới. Do đó, việc nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, hỗ trợ vốn cho các hợp tác xã, thành viên hợp tác xã... tiếp cận vốn phát triển sản xuất kinh doanh là cần thiết.