Ứng dụng BAOVIET Smart chính thức ra mắt phiên bản mới

Ứng dụng BAOVIET Smart chính thức ra mắt phiên bản mới

Ngày 11/01/2023, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BAOVIET Bank) chính thức ra mắt phiên bản mới của ứng dụng BAOVIET Smart với giao diện hiện đại, thân thiện, bổ sung nhiều tiện ích vượt trội nhằm tối ưu lợi ích và trải nghiệm cho người dùng.
Chia sẻ lợi ích từ Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ

Chia sẻ lợi ích từ Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh được trích tối đa 10% tổng số tiền được điều phối, lãi tiền gửi để chi cho các nội dung quy định; Chủ rừng là tổ chức được trích 10% số tiền nhận được từ Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng cấp tỉnh để chi cho công tác quản lý rừng... là những chia sẻ lợi ích từ Thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ.
Đề xuất các mức chi cho hoạt động xúc tiến đầu tư

Đề xuất các mức chi cho hoạt động xúc tiến đầu tư

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn về định mức sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước và quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động xúc tiến đầu tư. Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Thông tư là các mức chi đối với hoạt động xúc tiến đầu tư.
Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Thời gian qua, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ, phát triển hợp tác xã, trong đó có chính sách tiếp cận vốn từ Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã... Đây là quỹ tài chính được Nhà nước cấp vốn, hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc Quỹ là tổ chức tài chính hoạt động theo mô hình hợp tác xã. Tuy nhiên, sau hơn 15 năm thành lập, đến nay, cơ chế quản lý tài chính của Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Việt Nam chưa được điều chỉnh, Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã địa phương chưa có cơ chế hướng dẫn quản lý tài chính chung để phù hợp với bối cảnh, tình hình mới. Do đó, việc nghiên cứu, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính đối với các Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã để đảm bảo hoạt động an toàn, hiệu quả, hỗ trợ vốn cho các hợp tác xã, thành viên hợp tác xã... tiếp cận vốn phát triển sản xuất kinh doanh là cần thiết.
8 nguyên tắc quản lý tài chính đối với khoản viện trợ không hoàn lại của nước ngoài

8 nguyên tắc quản lý tài chính đối với khoản viện trợ không hoàn lại của nước ngoài

Ngày 6/4/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 23/2022/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính nhà nước đối với nguồn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN). Theo đó, Thông tư nêu rõ các nguyên tắc quản lý tài chính đối với khoản viện trợ không hoàn lại của nước ngoài thuộc nguồn thu NSNN.
Cơ hội và thách thức trong chuyển đổi số của cơ quan thuế

Cơ hội và thách thức trong chuyển đổi số của cơ quan thuế

Sự chuyển đổi số mạnh mẽ của các nền kinh tế đã tạo ra nhiều cơ hội cho các nền kinh tế nhưng đi cùng với đó là không ít thách thức đặt ra đối với cho cơ quan thuế trong việc xây dựng chính sách, quản lý tài chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp.