Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách:

Xem xét 7 dự án luật trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5

PV

Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận một số nội dung trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách họp thảo luận 6 dự án luật trình Kỳ họp thứ 4
Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách họp thảo luận 6 dự án luật trình Kỳ họp thứ 4

Theo dự kiến, ngày 5/4/2023, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách được tổ chức nhằm thảo luận, cho ý kiến về 7 dự án luật sẽ trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV. Hội nghị sẽ diễn ra trong 3 ngày, dự kiến bế mạc ngày 7/4.

Tham dự các phiên họp gồm có: Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại diện lãnh đạo Chính phủ, đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các vị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; các vị đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách đăng ký tham dự hội nghị để thảo luận về những nội dung mà đại biểu quan tâm.

Cùng với đó, còn có đại diện cơ quan chủ trì chuẩn bị nội dung; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan, tổ chức có liên quan; đại diện lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; các cơ quan thuộc Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Kiểm toán Nhà nước...

Dự kiến trong ngày làm việc đầu tiên (ngày 5/4), Hội nghị tiến hành cho ý kiến đối với Dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) và Dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Trong ngày 6/4/2023, Dự án Luật Giá (sửa đổi) và Dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) sẽ được xem xét, cho ý kiến.

Ngày 7/4/2023, Hội nghị cho ý kiến về dự án Luật Phòng thủ dân sự và dự án Luật Đất đai (sửa đổi).