Tiếp thu tối đa ý kiến nhân dân để hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Tiếp thu tối đa ý kiến nhân dân để hoàn thiện dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, cần nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến nhân dân về dự án Luật Đất đai (sửa đổi), bảo đảm phù hợp với chủ trương của Đảng và Hiến pháp, phù hợp tình hình thực tiễn; không cầu toàn, không nóng vội, tôn trọng thực tiễn khách quan để nghiên cứu luật hóa các vấn đề đã chín, đã rõ, đã được thực tiễn chứng minh là hiệu quả, giải phóng tối đa các nguồn lực phát triển.
Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực dự trữ quốc gia

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực dự trữ quốc gia

Dự trữ quốc gia (DTQG) là nguồn dự trữ chiến lược được hình thành từ ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác, do Nhà nước quản lý, nhằm chủ động đáp ứng những mục tiêu, yêu cầu cấp bách về phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, hoả hoạn, thảm họa, dịch bệnh, bảo đảm quốc phòng, an ninh và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, cấp bách khác. Từ ý nghĩa đó cần thiết phải tăng cường công tác quản lý để đảm bảo nguồn lực DTQG được sử dụng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đột xuất, cấp bách trong mọi tình huống.
Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết về phát triển vùng Tây Nguyên

Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết về phát triển vùng Tây Nguyên

Sáng 14/10/2022, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 6/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Đảng ủy Bộ Tài chính tham dự Hội nghị này theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu trụ sở cơ quan Bộ Tài chính.
Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng nếu gian dối, trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ

Phạt tiền từ 40 - 50 triệu đồng nếu gian dối, trốn tránh thực hiện lệnh gọi nhập ngũ

Ngày 6/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 37/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Tổng cục Dự trữ Nhà nước tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia năm 2022

Tổng cục Dự trữ Nhà nước tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia năm 2022

Thời gian tới, Tổng cục Dự trữ Nhà nước chuẩn bị tốt mọi nguồn lực triển khai thực hiện xuất cấp hàng dự trữ quốc gia cho nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng của thiên tai, bão lụt, hạn hán, mất mùa, khống chế dịch bệnh, đảm bảo an ninh, quốc phòng khi có tình huống đột xuất phát sinh.
Bộ Chính trị tổ chức hội nghị về thực hiện nghị quyết phát triển Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Bộ Chính trị tổ chức hội nghị về thực hiện nghị quyết phát triển Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long

Ngày 22/4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng Sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng chủ trì Hội nghị.
Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW

Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW

Sáng ngày 15/4, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn năm 2045, khẳng định sự quan tâm của Đảng đối với vùng Trung du và Miền núi Bắc Bộ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng chủ trì Hội nghị.
Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Phát triển kinh tế biển gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh là chủ trương nhất quán trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta. Đại hội XIII của Đảng tiếp tục khẳng định những kết quả phát triển kinh tế biển của nước ta trong thời gian vừa qua, đồng thời nhấn mạnh những mục tiêu, nhiệm vụ mới cho giai đoạn tiếp theo, trong đó, một lần nữa khẳng định vị trí và tầm quan trọng trong phát triển kinh tế biển, đồng thời, nhấn mạnh nhiệm vụ phấn đấu để nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển.
Hướng dẫn xử lý miễn thuế hàng hóa phục vụ cho an ninh, quốc phòng

Hướng dẫn xử lý miễn thuế hàng hóa phục vụ cho an ninh, quốc phòng

Nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc của một số cục hải quan tỉnh, thành phố về việc thực hiện miễn thuế nhập khẩu hàng hóa chuyên dùng phục vụ trực tiếp cho an ninh, quốc phòng theo Nghị định số 18/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Tổng cục Hải quan vừa có hướng dẫn cụ thể các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện vấn đề này.