Hết quý IV/2022, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư hơn 4.617 tỷ đồng

Trần Huyền

Đó là thông tin về số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý IV/2022 vừa được Bộ Tài chính công bố.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý IV/2022. Theo đó, số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đến hết quý IV/2022 (đến hết ngày 31/12/2022) là 4.617.326.394.724 đồng.

Bộ Tài chính cho biết, tổng số trích Quỹ Bình ổn giá xăng dầu trong quý IV/2022 (từ ngày 01/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022) là 2.155.466.117.470 đồng; tổng số sử dụng Quỹ Bình ổn giá trong quý IV/2022 (từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 31/12/2022) là 79.251.088.348 đồng.

Lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá dương trong quý IV/2022 là 2.030.737.368 đồng; lãi vay phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá âm trong quý IV/2022 là 1.434.089.011 đồng. Số dư Quỹ Bình ổn giá tại thời điểm 30/9/2022 là 2.540.466.117.470 đồng.

Việc công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu quý IV/2022 nhằm tiếp tục thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.