Cần quy định cụ thể về giá dịch vụ y tế trong dự thảo Luật Giá (sửa đổi)

Cần quy định cụ thể về giá dịch vụ y tế trong dự thảo Luật Giá (sửa đổi)

Tiếp tục chương trình làm việc sáng 6/4/2023, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau đối với dự án Luật Giá (sửa đổi), Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (Hà Nội) đã thẳng thắn nêu ý kiến đóng góp về việc cần quy định cụ thể giá dịch vụ y tế trong dự thảo Luật.
Nhiều ý kiến tán thành duy trì Quỹ bình ổn xăng dầu

Nhiều ý kiến tán thành duy trì Quỹ bình ổn xăng dầu

Trình bày báo cáo một số vấn đề lớn về Dự án Luật Giá (sửa đổi) tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách xem xét, cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau đối với dự án Luật Giá (sửa đổi) diễn ra chiều 5/4/2023, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Thị Phú Hà cho biết, có nhiều ý kiến tán thành duy trì Quỹ bình ổn xăng dầu.
Cần lộ trình bỏ quỹ bình ổn xăng dầu

Cần lộ trình bỏ quỹ bình ổn xăng dầu

Nếu không đáp ứng được đồng thời cả 2 mục tiêu bình ổn giá và minh bạch thông tin thì không nên giữ lại quỹ bình ổn giá xăng dầu mà cần xây dựng một cơ chế bình ổn khác.
Giá xăng, dầu giảm trong ngày đầu năm 2019

Giá xăng, dầu giảm trong ngày đầu năm 2019

Ngày 31/12/2018, Văn phòng Chính phủ có công văn số 3764/VPCP-KTTH truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, về việc áp dụng mức phí bảo vệ môi trường đối với xăng dầu theo Nghị quyết số 579/2018/UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về biểu thuế bảo vệ môi trường từ 00h00 ngày 01/01/2019. Tuy nhiên, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cũng chỉ đạo dùng Quỹ bình ổn xăng dầu để bù đắp mức tăng giá do áp dụng biểu thuế môi trường mới.