Một số vấn đề pháp lý về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử

Một số vấn đề pháp lý về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong thương mại điện tử

Các quốc gia trên thế giới đều thừa nhận thương mại điện tử (TMĐT) là bước phát triển tất yếu của thương mại truyền thống trong thời đại bùng nổ của công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi thế giới đã bước vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Industry 4.0).
Chế tài mạnh xử lý vi phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm

Chế tài mạnh xử lý vi phạm sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm

Theo Nghị định số 98/2020/NĐ-CP, từ ngày 15/10, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có thể lên tới 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức. Trong khi đó, mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm là 200 triệu đồng đối với cá nhân và 400 triệu đồng đối với tổ chức.
Hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ: Nhờn thuốc?

Hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ: Nhờn thuốc?

Tình hình gian lận về xuất xứ, nhãn hiệu hàng hóa trong thời gian qua diễn biến rất phức tạp và chưa có dấu hiệu thuyên giảm, ảnh hưởng lớn tới các doanh nghiệp sản xuất trong nước và người tiêu dùng Việt Nam.