Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở đâu?

Nộp hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân ở đâu?

Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân đang đến gần, để người nộp thuế thuận tiện trong việc quyết toán thuế, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn cụ thể về nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với cá nhân.
Quyết toán thuế năm 2020 cần lưu ý những điểm gì? (*)

Quyết toán thuế năm 2020 cần lưu ý những điểm gì? (*)

Việc quyết toán thuế kỳ tính thuế năm 2020 có một số điểm mới cần lưu ý, trong đó tập trung vào các vấn đề như: mức giảm trừ gia cảnh, các trường hợp phải thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân, ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân...
Cá nhân phát sinh tạm khấu trừ thuế TNCN tại nước ngoài quyết toán thuế TNCN thế nào?

Cá nhân phát sinh tạm khấu trừ thuế TNCN tại nước ngoài quyết toán thuế TNCN thế nào?

Hiện nay, nhiều Công ty tại Việt Nam cử người lao động sang làm việc tại nước ngoài, người lao động phát sinh thu nhập tại nước ngoài và phát sinh tạm khấu trừ nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tại nước ngoài. Vậy cá nhân người lao động thuộc đối tượng ủy quyền quyết toán thuế TNCN hay tự quyết toán thuế TNCN?