Techcombank đạt 78% kết quả kinh doanh sau 9 tháng 2023

Techcombank đạt 78% kết quả kinh doanh sau 9 tháng 2023

Kết thúc quý III/2023, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) ghi nhận kết quả kinh doanh đúng như dự báo, tiếp tục dẫn đầu toàn ngành về nhiều chỉ tiêu. Trong đó, tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) tiếp tục duy trì vị thế hàng đầu, đạt 2,4%.
Các yếu tố tác động đến lợi nhuận của công ty chứng khoán niêm yết

Các yếu tố tác động đến lợi nhuận của công ty chứng khoán niêm yết

Trên cơ sở hồi quy dữ liệu bảng thu thập được từ 25 công ty chứng khoán niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn 2010-2021, nhóm tác giả xác định các yếu tố tác động đến lợi nhuận của các công ty chứng khoán niêm yết. Kết quả cho thấy, cả yếu tố vĩ mô, quy mô doanh nghiệp và các chỉ tiêu tài chính đều tác động đến lợi nhuận của những công ty này.
Ảnh hưởng từ cấu trúc sở hữu đến thành quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ảnh hưởng từ cấu trúc sở hữu đến thành quả hoạt động của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty, đòi hỏi phải nghiên cứu tác động của cấu trúc sở hữu và đưa ra những khuyến nghị tái cấu trúc sở hữu cho các công ty. Bài viết nghiên cứu sự ảnh hưởng của cấu trúc sở hữu đến hiệu quả hoạt động của 50 công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn 2017-2020, từ đó giúp hiểu rõ hơn về tác động của sở hữu Nhà nước và sở hữu nước ngoài có mối quan hệ phi tuyến tính tới hiệu quả hoạt động của công ty.