04 nội dung chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ

04 nội dung chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ

Nghị định số 107/2022/NĐ-CP ngày 28/12/2022 của Chính phủ về thí điểm chuyển nhượng kết quả giảm phát thải và quản lý tài chính thỏa thuận chi trả giảm phát thải khí nhà kính vùng Bắc Trung Bộ đã quy định các nội dung được chi trả và xác định số tiền chi trả cụ thể.
Việt Nam thực hiện các bước hướng tới thị trường tín chỉ các-bon

Việt Nam thực hiện các bước hướng tới thị trường tín chỉ các-bon

Thị trường các-bon của Việt Nam được kỳ vọng sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới do Việt Nam có trữ lượng rừng lớn và nhiều tập đoàn sẵn sàng rót hàng tỷ đô la để mua tín chỉ các-bon rừng từ Việt Nam. Hiện tại, dịch vụ lưu giữ các-bon hiện đã có mặt tại 23 tỉnh thành trên toàn quốc.
Mở ra tư duy phát triển liên kết du lịch “biển, hải đảo – rừng, núi”

Mở ra tư duy phát triển liên kết du lịch “biển, hải đảo – rừng, núi”

“Để du lịch miền Trung – Tây Nguyên đột phá phát triển, cần bỏ tư duy quy hoạch “mặt tiền”, mở ra tư duy liên kết du lịch “biển, hải đảo – rừng, núi”, PGS., TS. Trần Đình Thiên, thành viên Tổ Tư vấn Phát triển Vùng Duyên hải miền Trung nhấn mạnh tại Hội nghị Phát triển du lịch miền Trung – Tây Nguyên (16/2/2019).