SCIC nộp ngân sách nhà nước 2.500 tỷ đồng

SCIC nộp ngân sách nhà nước 2.500 tỷ đồng

Tính đến hết tháng 6/2022, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) có tổng doanh thu ước đạt 4.915 tỷ đồng, bằng 62,26% so với kế hoạch năm 2022; lợi nhuận trước thuế lũy kế ước đạt 3.511 tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước là 2.508 tỷ đồng.
Khi vốn nhà nước được quản trị chuyên nghiệp

Khi vốn nhà nước được quản trị chuyên nghiệp

Cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ với lãnh đạo các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) mới đây đặt ra câu hỏi đầy trăn trở “Phải làm gì để nguồn lực lớn mà doanh nghiệp nhà nước đang nắm giữ đóng góp hiệu quả cho phát triển kinh tế?".
Tháo gỡ vướng mắc trong xác định giá trị cổ phần khi thoái vốn, cổ phần hóa

Tháo gỡ vướng mắc trong xác định giá trị cổ phần khi thoái vốn, cổ phần hóa

Phát biểu tại Hội thảo “Giải pháp thúc đẩy quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp”, ông Lê Thanh Tuấn - Trưởng ban Đầu tư 4, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) cho rằng, việc xác định giá trị cổ phần khi cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (DN) của SCIC đã gặp phải một số vướng mắc cần có đề xuất, kiến nghị hoàn thiện trong thời gian tới.
Thoái vốn thành công tại Vocarimex, SCIC thu về gần 1,26 nghìn tỷ đồng

Thoái vốn thành công tại Vocarimex, SCIC thu về gần 1,26 nghìn tỷ đồng

Ngày 10/11, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết, đã tổ chức thành công phiên bán đấu giá cổ phần để thoái vốn của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam-CTCP (Vocarimex), thu về 1,26 nghìn tỷ đồng.
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước

Ông Nguyễn Chí Thành – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương, Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên SCIC.