SCIC bán đấu giá trọn lô cổ phần CTCP Điện máy trị giá hơn 137 tỷ đồng

PV.

Ngày 18/10 tới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sẽ tổ chức phiên đấu giá cổ phần CTCP Điện máy (TODIMAX) do Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sở hữu, theo hình thức đấu giá trọn lô.

Khối lượng cổ phần đưa ra đấu giá là 6.146.200 cổ phần, tương đương 100% số cổ phần SCIC đang sở hữu tại TODIMAX và chiếm tỷ lệ 84,31% vốn điều lệ thực góp của công ty này. Được biết, mức giá khởi điểm của lô cổ phần là hơn 137,089 tỷ đồng/lô cổ phần.

Như vậy, đây là phiên đấu giá trọn lô thứ 3 được HNX tổ chức trong năm 2022. Trước đó, HNX đã tổ chức thành công phiên đấu giá trọn lô cổ phần CTCP Phát triển nhà xã hội HUD.VN và trọn lô cổ phần CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 thu về cho Nhà nước hơn 246,4 tỷ đồng.

Theo thông tin từ HNX, TODIMAX tiền thân là Tổng Công ty Điện máy thành lập năm 1958. Sau 64 năm hình thành và phát triển, TODIMAX hiện có vốn điều lệ là 72,9 tỷ đồng với 2 xí nghiệp và 2 chi nhánh trực thuộc.

Hoạt động kinh doanh chính của công ty tính đến thời điểm này là cho thuê tài sản. Trong đó, TODIMAX có nhiều kho xưởng với các diện tích từ 200m2 đến 1000m2 tại khu vực Đức Giang, Long Biên, Hà Nội và hệ thống văn phòng cho thuê rộng trên 10.000m2...

Bảng 1: Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức của công ty năm 2022

Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của TODIMAX.
Nguồn: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của TODIMAX.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 của TODIMAX giảm so với năm 2020. Trong đó, doanh thu thuần giảm khoảng 62,5 tỷ đồng nhưng lợi nhuận năm 2020 tăng từ (0,885) tỷ đồng lên 1,49 tỷ đồng năm 2021. Tổng tài sản tăng 0,88% so với năm 2020.

Theo kế hoạch năm năm 2022 của TODIMAX, công ty sẽ chú trọng vào các giải pháp như tối ưu mô hình tổ chức, tập trung vào mảng kinh doanh cho thuê tài sản, dừng hoạt động kinh doan lĩnh vực nông sản để tập trung thu hồi công nợ, tìm kiếm và phát triển thị trường kinh doanh các mặt hàng phù hợp, bảo toàn vốn và tăng hiệu quả sử dụng vốn.