Thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp và start-up

Thúc đẩy kết nối giữa doanh nghiệp và start-up

Cùng với việc hình thành, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, ngày càng có nhiều giải pháp, sản phẩm công nghệ của các start-up ra đời, nhưng việc tiêu thụ các sản phẩm công nghệ còn chưa như kỳ vọng. Việc các doanh nghiệp đầu tư, liên kết với start-up đang là xu hướng, và cần được thúc đẩy để doanh nghiệp tận dụng được nguồn lực bên ngoài phục vụ đổi mới sáng tạo, còn start-up có các hỗ trợ cần thiết để tăng tốc phát triển.
 Để trở thành kỳ lân với “nền kinh tế không ngủ”

Để trở thành kỳ lân với “nền kinh tế không ngủ”

Kinh tế số gắn với sự phát triển của Internet được ví như “nền kinh tế không ngủ”, là cái nôi của nhiều start-up kỳ lân, siêu kỳ lân trên thế giới. Để trở thành kỳ lân trong lĩnh vực này, bên cạnh việc phát triển sản phẩm, công nghệ, xây dựng đội ngũ, các start-up Việt cần có tầm nhìn vượt ra khỏi biên giới quốc gia.