Xem xét, bổ sung sân bay Gia Bình vào danh mục các sân bay tiềm năng

Xem xét, bổ sung sân bay Gia Bình vào danh mục các sân bay tiềm năng

Thường trực Chính phủ đồng ý xem xét, bổ sung sân bay Gia Bình của Bộ Công an (đã được Thủ tướng Chính phủ cho chủ trương bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tại Văn bản số 489/TTg-NN ngày 4/6/2022) vào danh mục các sân bay tiềm năng và duyệt quy hoạch bổ sung chính thức khi đủ điều kiện, đúng thẩm quyền để thực hiện ngay.
Quản lý, sử dụng đất đồng bộ với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Quản lý, sử dụng đất đồng bộ với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 37/NQ-CP ngày 17/3/2023 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”.
Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất

Sửa đổi Luật Đất đai là cần thiết nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế, phát huy nguồn lực đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất.
Bãi bỏ quy định về khung giá đất

Bãi bỏ quy định về khung giá đất

Mới đây, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
Hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất

Hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất

Hoàn thiện thể chế, chính sách quản lý và sử dụng đất đồng bộ với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một trong những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đưa ra tại Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao".
Lập phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa đối với các công ty nông, lâm nghiệp

Lập phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa đối với các công ty nông, lâm nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hoàn thành việc cổ phần hóa vào đầu năm 2018 và hoạt động theo mô hình công ty cổ phần vào ngày 1/6/2018 với vốn điều lệ 40.000 tỷ đồng, trong đó Nhà nước nắm giữ 96,77% vốn điều lệ. Sau khi có quyết định thực hiện cổ phần hóa, Công ty mẹ - Tập đoàn và các đơn vị thành viên đã xây dựng 25 phương án sử dụng đất của từng đơn vị để lấy ý kiến các địa phương. Trong quá trình thực hiện cổ phần hóa đối với các công ty nông, lâm nghiệp thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã gặp phải một số khó khăn, vướng mắc cần có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.
Chờ gỡ vướng dự án bị "đắp chăn" sau chuyển nhượng

Chờ gỡ vướng dự án bị "đắp chăn" sau chuyển nhượng

Hoạt động mua bán, chuyển nhượng dự án đầu tư có sử dụng đất diễn ra phổ biến trên thị trường bất động sản. Tuy nhiên, trong đó có cả những dự án sau chuyển nhượng đã bị “đắp chăn”, gặp vướng mắc kéo dài ở khâu rà soát pháp lý và cả vấn đề liệu có bất cập về thời hạn sử dụng đất hay không.
Đề xuất gia hạn 24 tháng đối với đất dự án đầu tư trong trường hợp bất khả kháng

Đề xuất gia hạn 24 tháng đối với đất dự án đầu tư trong trường hợp bất khả kháng

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Đáng chú ý, tại dự thảo Nghị định này đề xuất gia hạn 24 tháng đối với đất dự án đầu tư trong trường hợp bất khả kháng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất.