Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử thống nhất trong ngành Dự trữ Nhà nước

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử thống nhất trong ngành Dự trữ Nhà nước

Nhằm thực hiện và sử dụng hóa đơn điện tử thống nhất trong toàn ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) theo quy định, Tổng cục DTNN vừa có Công văn số 611/TCDT-TVQT gửi các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục DTNN để hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Ngành Thuế sẵn sàng "phủ sóng" hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Ngành Thuế sẵn sàng "phủ sóng" hóa đơn điện tử trên toàn quốc

Song song với việc triển khai và đảm bảo vận hành Hệ thống Hóa đơn điện tử (HĐĐT) giai đoạn 1 thông suốt, hoàn thành sớm mục tiêu đề ra, Bộ Tài chính cũng đã chỉ đạo Tổng cục Thuế triển khai công tác chuẩn bị cho việc áp dụng HĐĐT trên toàn quốc. Dự kiến, sáng ngày 21/4/2022, Lễ công bố toàn quốc về HĐĐT sẽ chính thức diễn ra. Sự kiện này cho thấy, sự chủ động, nỗ lực, quyết tâm của Bộ Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng trong triển khai thực hiện HĐĐT.
 Thêm nhiều giải pháp quản lý, sử dụng hóa đơn

Thêm nhiều giải pháp quản lý, sử dụng hóa đơn

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Cục Thuế TP. Hải Phòng đã và đang tăng cường các giải pháp để ngăn chặn, phát hiện, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng hóa đơn; đẩy mạnh rà soát, kiểm tra phát hiện người nộp thuế có dấu hiệu rủi ro về quản lý, sử dụng hóa đơn.