Tổng cục Dự trữ Nhà nước:

Hướng dẫn sử dụng hóa đơn điện tử thống nhất trong ngành Dự trữ Nhà nước

Hà Anh

Nhằm thực hiện và sử dụng hóa đơn điện tử thống nhất trong toàn ngành Dự trữ Nhà nước (DTNN) theo quy định, Tổng cục DTNN vừa có Công văn số 611/TCDT-TVQT gửi các đơn vị dự toán thuộc và trực thuộc Tổng cục DTNN để hướng dẫn triển khai hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tại Công văn số 611/TCDT-TVQT, Tổng cục DTNN cho biết, việc đăng ký áp dụng hóa đơn điện thực hiện theo các Quyết định số 1830/QĐ-BTC, 1831/QĐ-BTC, 1832/QĐ-BTC, 1833/QĐ-BTC, 1839/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc triển khai hóa đơn điện tử tại 6 tỉnh, thành phố, gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định.

Tiếp đó, ngày 24/2/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quyết định số 206/QĐ-BTC về việc triển khai hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, cả nước áp dụng thống nhất sử dụng hóa đơn điện tử từ tháng 4/2022.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Điều 15 - Đăng ký, thay đổi nội dung đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, các đơn vị thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01/ĐKTĐ-HDĐT thông qua các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử đủ điều kiện, đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Trong 1 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông báo điện tử theo Mẫu số 01/TB-ĐKĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP qua tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử hoặc gửi thông báo điện tử trực tiếp đến đơn vị về việc chấp nhận đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện để chuyển đổi sang sử dụng háo đơn điện tử theo quy định thì các đơn vị phản hồi đến cơ quan thuế về lộ trình triển khai; đồng thời, thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định số 123/NĐ-CP cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Về xử lý hóa đơn theo quy định trước đây còn tồn, Tổng cục DTNN cho biết, từ thời điểm cơ quan thuế chấp nhận tờ khai đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử, đơn vị được sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đồng thời, đơn vị phải ngừng sử dụng hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia đã thông báo phát hành theo các quy định trước đây và thực hiện trình tự tiêu hủy hóa đơn theo quy định tại Điều 27, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP, gửi Thông báo kết quả hủy hóa đơn theo Mẫu TB03/AC và báo cáo quyết toán tình hình sử dụng hóa đơn Mẫu BC26/AC (ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính) đến cơ quan thuế theo hình thức điện tử.

Trong quá trình triển khai hóa đơn điện tử nếu có phát sinh vướng mắc, Tổng cục DTNN đề nghị các đơn vị liên hệ trực tiếp với Cục Thuế địa phương để được hướng dẫn và giải đáp cụ thể.