VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Giới thiệu tòa soạn Hotline: 0987 828 585

Tin tức, bài viết mới nhất về: SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC

Hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

Hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh

Ngày 07/04/2021, tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới (WB) tổ chức Hội thảo “Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp: Kết quả 5 năm triển khai và định hướng sửa đổi, bổ sung” nhằm tiếp tục hoàn thiện chính sách pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp.

Đề xuất mới về quy định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Đề xuất mới về quy định đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 219/2015/TT-BTC về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính đề xuất nhiều quy định mới quan trọng như: Cơ chế tài chính trong phân phối lợi nhuận đối với doanh nghiệp nhà nước, các trường hợp doanh nghiệp nhà nước được thực hiện điều chỉnh giảm vốn nhà nước...

Nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn sẽ bố trí cho các dự án cấp bách

Nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn sẽ bố trí cho các dự án cấp bách

Theo tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016 – 2020, đến cuối năm 2020 chỉ còn 103 doanh nghiệp nhà nước. Nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn tại các doanh nghiệp nhà nước sẽ được bố trí cho các dự án cấp bách giai đoạn 2016 – 2020.

Quốc hội thông qua 3 Luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo với số phiếu tán thành cao

Quốc hội thông qua 3 Luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo với số phiếu tán thành cao

(Tài chính) Chiều 26/11, với tỷ lệ tán thành cao, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 3 dự án Luật do Bộ Tài chính chủ trì soạn thảo đó là: Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế. Trong đó, 2 dự án Luật về thuế được trình Quốc hội theo trình tự rút gọn tại 1 kỳ họp.