Cập nhật kiến thức, quy định mới về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Cập nhật kiến thức, quy định mới về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Triển khai kế hoạch đào tạo bồi dưỡng năm 2020, trong 02 ngày (ngày 02- 03/3/2020), Kho bạc Nhà nước đã tổ chức lớp đào tạo trực tuyến nhằm cập nhật, bồi dưỡng kiến thức kế toán hành chính, sự nghiệp cho các công chức làm công tác quản lý tài sản, xây dựng cơ bản tại các đơn vị thuộc KBNN, KBNN tỉnh, thành phố.
Hành vi kết nối mạng trong phát triển sự nghiệp của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Hành vi kết nối mạng trong phát triển sự nghiệp của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Hành vi kết nối mạng là một trong những hành vi được người lao động nói chung và giám đốc doanh nghiệp nói riêng thực hiện trong quá trình làm việc. Bài viết phân tích vai trò của hành vi kết nối mạng trong phát triển sự nghiệp của giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam. Bên cạnh đó, tác giả đưa ra một số gợi ý nhằm phát triển hành vi kết nối mạng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển sự nghiệp của giám đốc doanh nghiệp.
Gỡ vướng cho đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi sang công ty cổ phần

Gỡ vướng cho đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi sang công ty cổ phần

Thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, tư vấn chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần… không được mua cổ phần phát hành lần đầu của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi. Đó là một trong những quy định tại dự thảo Nghị định về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần.
Trị "bệnh" sợ nói trước mặt đám đông

Trị "bệnh" sợ nói trước mặt đám đông

Nói trước đám đông là một phần của công việc, tự tin nói trước đám đông sẽ là một vũ khí lợi hại giúp bạn tạo tầm ảnh hưởng cũng như mở rộng cơ hội phát triển sự nghiệp. Không phải ai sinh ra cũng có khả năng này nên vấn đề là bạn phải tập luyện.