Một số vấn đề đặt ra khi thực hiện chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Một số vấn đề đặt ra khi thực hiện chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp

Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp ban hành theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn các đơn vị hạch toán, mở sổ kế toán và lập báo cáo quyết toán, báo cáo tài chính sau 5 năm triển khai thực hiện, được đánh giá là công cụ quản lý tài chính hữu hiệu tại các đơn vị. Tuy nhiên, hiện nay, với các yêu cầu quản lý mới, nhu cầu hội nhập quốc tế và việc triển khai chuẩn mực kế toán công Việt Nam, chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp đã phát sinh một số bất cập cần được nghiên cứu cập nhật và sửa đổi phù hợp.
Xác định mức chi, nhiệm vụ chi từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường thực hiện thế nào?

Xác định mức chi, nhiệm vụ chi từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường thực hiện thế nào?

Trả lời kiến nghị cử tri tỉnh Cao Bằng gửi đến trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, Bộ Tài chính cho biết, để các cấp, các ngành, địa phương có cơ sở xác định mức chi, phương pháp lập dự toán đối với nhiệm vụ chi từ nguồn sự nghiệp bảo vệ môi trường (BVMT), thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ sớm ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về vấn đề này.
Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán tại các trường đại học công lập thực hiện tự chủ tài chính

Hoàn thiện hệ thống tài khoản kế toán tại các trường đại học công lập thực hiện tự chủ tài chính

Một trong những phương tiện để hệ thống hóa thông tin kế toán là hệ thống tài khoản kế toán. Đối với các trường đại học công lập thực hiện tự chủ tài chính ở Việt Nam, việc sử dụng hệ thống tài khoản kế toán theo hướng dẫn của Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp còn nhiều bất cập.
[Infographics] Căn cứ nào xác định vị trí việc làm của viên chức?

[Infographics] Căn cứ nào xác định vị trí việc làm của viên chức?

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Trong đó, quy định rõ căn cứ xác định vị trí việc làm của viên chức và căn cứ xác định cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp.
Đơn vị sự nghiệp có thuộc đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19?

Đơn vị sự nghiệp có thuộc đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19?

Trong thời gian dịch Covid-19, không chỉ các doanh nghiệp, cá nhân gặp khó khăn mà nhiều đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ về tài chính (hoạt động dựa trên tự cân đối thu chi và không nhận hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước) cũng bị ảnh hưởng mạnh. Vậy, các đối tượng là đơn vị sự nghiệp có được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19?
Quy định về chi trả thu nhập tăng thêm đối với đơn vị hành chính sự nghiệp

Quy định về chi trả thu nhập tăng thêm đối với đơn vị hành chính sự nghiệp

Cơ quan ông Quách Vĩnh Bình là đơn vị hành chính sự nghiệp. Năm 2018, đơn vị đã chi thu nhập tăng thêm cho toàn thể cơ quan 36 người với mức chi là hoàn thành tốt nhiệm vụ với hệ số là 1,25. Đến tháng 5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông báo có 2 cán bộ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Đơn vị sự nghiệp công lập được thuê hợp đồng lao động

Đơn vị sự nghiệp công lập được thuê hợp đồng lao động

Ông Trần Ngọc Quyền được ký hợp đồng lao động thời hạn 3 năm tại 1 đơn vị sự nghiệp công lập (đơn vị tự thu, tự chi). Tiền lương, thưởng được chi trả từ nguồn thu của đơn vị. Ông Quyền hỏi, trường hợp của ông có phải là “Cá nhân không thuộc đối tượng hưởng lương thường xuyên” hay không?