Hoàn thiện chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất

Hoàn thiện chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất

Theo Hiến pháp, đất đai ở nước ta thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Vì vậy, việc công khai, minh bạch, hiệu quả trong việc Nhà nước giao đất, cho thuê đất có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của thị trường bất động sản. Bài viết trao đổi về một số vấn đề về chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, từ đó đưa ra một số kiến nghị hoàn thiện chính sách thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất.
Hoàn thiện chính sách tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Hoàn thiện chính sách tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Để góp phần hoàn thiện hồ sơ dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ Tài chính đã tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp đầy đủ các ý kiến tham gia đối với nội dung về tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các nội dung khác có liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.
Xác định giá đất đảm bảo tính khả thi, sát với giá thị trường

Xác định giá đất đảm bảo tính khả thi, sát với giá thị trường

Trao đổi với Tạp chí Tài chính, ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản (Bộ Tài chính) khẳng định, nhiều ý kiến góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) cho rằng, việc xác định giá đất phải đảm bảo tính khả thi có thể thực hiện được trong thực tiễn, sát với giá thị trường, để đảm bảo nguồn thu cho ngân sách nhà nước...
Lấy ý kiến các quy định về tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Lấy ý kiến các quy định về tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày 28/2/2023, tại Hà Nội, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về các quy định liên quan đến vấn đề tài chính đất đai trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) và các vấn đề liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi chủ trì hội nghị.
Hoàn thiện các quy định về chính sách thuế liên quan đến tài sản, chính sách tài chính đất đai

Hoàn thiện các quy định về chính sách thuế liên quan đến tài sản, chính sách tài chính đất đai

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương rà soát, hoàn thiện các quy định về chính sách thuế liên quan đến tài sản, chính sách về tài chính đất đai… thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao để trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành, sửa đổi, bổ sung (nếu có).
3 vấn đề lớn về tài chính đất đai, 3 nội dung đột phá trong sửa đổi Luật Đất đai

3 vấn đề lớn về tài chính đất đai, 3 nội dung đột phá trong sửa đổi Luật Đất đai

Trong khuôn khổ Chương trình Diễn đàn Kinh tế - Xã hội Việt Nam 2022, sáng ngày 18/9 đã diễn ra phiên hội thảo chuyên đề “Đẩy mạnh cải cách thể chế - Hoàn thiện chính sách về đất đai, giải pháp quan trọng trong phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội”. Thảo luận tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc nêu 3 vấn đề lớn về tài chính đất đai.