Địa phương đồng hành cùng ngành Tài chính triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2023

Địa phương đồng hành cùng ngành Tài chính triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2023

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2022, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2023 được tổ chức chiều 19/12/2022, đại diện lãnh đạo các địa phương đều thể hiện quyết tâm cùng ngành Tài chính phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2023.