Nhà đầu tư phải mở tài khoản để thực hiện giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Nhà đầu tư phải mở tài khoản để thực hiện giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ

Theo quy định tại Thông tư số 30/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính, nhà đầu tư phải mở tài khoản giao dịch tại thành viên giao dịch để thực hiện giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. Trường hợp đã có tài khoản giao dịch chứng khoán cơ sở mở tại thành viên giao dịch, nhà đầu tư được phép sử dụng tài khoản giao dịch chứng khoán này để thực hiện giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
07 điều công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán không được làm

07 điều công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán không được làm

Từ ngày 15/02/2021, công ty chứng khoán thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán không được nhận lệnh, thanh toán giao dịch với người không phải là người đứng tên tài khoản giao dịch mà không có ủy quyền của người đứng tên tài khoản bằng văn bản; không được sử dụng tên hoặc tài khoản của khách hàng để đăng ký, giao dịch chứng khoán...
31.340 tài khoản chứng khoán mới được mở trong tháng 9

31.340 tài khoản chứng khoán mới được mở trong tháng 9

Theo thông tin từ Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD), nhà đầu tư trong nước và nước ngoài đã mở tổng cộng 31.709 tài khoản giao dịch chứng khoán trong tháng 9, tăng 11% so với tháng 8, đưa tổng số lượng tài khoản tính đến hết 30/9 đạt gần 2,63 triệu.
Tháng 8, khối lượng giao dịch giảm, tài khoản giao dịch phái sinh tăng

Tháng 8, khối lượng giao dịch giảm, tài khoản giao dịch phái sinh tăng

Trong tháng 8/2020, thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh chứng kiến xu hướng giảm khi khối lượng giao dịch đạt 186.143 hợp đồng/phiên, giảm 12,45%. Tuy nhiên, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 8/2020, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 138.326 tài khoản, tăng 4,58% so với tháng trước.