Tháng 8, khối lượng giao dịch giảm, tài khoản giao dịch phái sinh tăng

PV.

Trong tháng 8/2020, thị trường chứng khoán (TTCK) phái sinh chứng kiến xu hướng giảm khi khối lượng giao dịch đạt 186.143 hợp đồng/phiên, giảm 12,45%. Tuy nhiên, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 8/2020, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 138.326 tài khoản, tăng 4,58% so với tháng trước.

Số liệu của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy, về giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30, trong tháng 8/2020, thanh khoản trên thị trường giảm so với tháng trước, khối lượng giao dịch bình quân đạt 186.143 hợp đồng, giảm 12,45% so với tháng trước.

Trong đó, phiên có khối lượng giao dịch cao nhất đạt 266.183 hợp đồng vào ngày 7/8/2020, giảm 33% so với mức cao nhất trong tháng 7/2020.   

   Bảng 1: Tổng hợp giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số VN30

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 7.2020

Tháng 8.2020

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

 

212.623

 

186.143

-12,45%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

38.001

33.075

-12,96%

Nguồn: hnx.vn

Khối lượng hợp đồng mở (OI) giảm 12,96% so với tháng trước và tại ngày giao dịch cuối cùng của tháng 8, OI đạt 33.075 hợp đồng. Tuy nhiên, mức OI cao nhất trong tháng 8, tại ngày 13/8/2020, lên tới 42.268 hợp đồng, tăng 11,2% so với mức OI cao nhất của tháng 7.   

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ (TPCP), trong tháng 8/2020, không có hợp đồng tương lai TPCP được giao dịch. Khối lượng mở OI tại thời điểm 31/8/2020 là 0 hợp đồng.

Về tình hình giao dịch của nhà đầu tư tham gia thị trường, thống kê của HNX cho thấy, tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước giảm từ 85,94% trong tháng trước xuống còn 83,79% trong tháng này khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Tháng 8, khối lượng giao dịch giảm, tài khoản giao dịch phái sinh tăng  - Ảnh 1

Tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước tăng từ mức 13,47% lên 15,46% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỷ trọng giao dịch tự doanh của công ty chứng khoán tăng so với tháng trước, chiếm 1,34%, phần còn lại là của các tổ chức khác.

Khối lượng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 8/2020 tăng so với tháng trước, chiếm 0,74% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Số lượng tài khoản giao dịch phái sinh vẫn tiếp tục tăng lên. Tại thời điểm cuối tháng 8/2020, số lượng tài khoản giao dịch phái sinh đạt 138.326 tài khoản, tăng 4,58% so với tháng trước.