Chủ động giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán

Tùng Anh

Năm 2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã chủ động tổ chức, phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và trên thị trường chứng khoán.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm

UBCKNN cho biết, từ đầu năm đến nay, trên cơ sở giám sát giao dịch chứng khoán hàng ngày và báo cáo định kỳ, bất thường của các Sở Giao dịch Chứng khoán, cơ quan này đã triển khai 05 đoàn kiểm tra đối với 09 mã chứng khoán có dấu hiệu giao dịch bất thường.

Đồng thời, đã thực hiện phân tích giao dịch đối với 70 mã chứng khoán, tiến hành thu thập hồ sơ, tài liệu liên quan các tài khoản giao dịch bất thường để tiếp tục xử lý.

Về công tác thanh tra, kiểm tra, trong 11 tháng đầu năm 2022, UBCKNN đã triển khai 70 đoàn thanh kiểm tra việc tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường, trong đó có 12 đoàn thanh tra theo kế hoạch, 35 đoàn kiểm tra theo kế hoạch, 23 đoàn kiểm tra đột xuất.

Về xử lý vi phạm, căn cứ kết quả giám sát thường xuyên, thanh kiểm tra, giải quyết đơn thư, trong 11 tháng đầu năm 2022, UBCKNN đã xử phạt 442 trường hợp với tổng số tiền phạt 33,41 tỷ đồng.

Trong đó, UBCKNN đã xử phạt 03 cá nhân có hành vi thao túng 02 mã cổ phiếu; áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ giao dịch chứng khoán có thời hạn 04 trường hợp. Đồng thời, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trong 15 trường hợp như: buộc thu hồi chứng khoán, hoàn trả tiền cho nhà đầu tư, buộc từ bỏ quyền biểu quyết từ số cổ phiếu vi phạm, buộc hủy bỏ, cải chính thông tin...

Đặc biệt trong năm qua, UBCKNN cũng phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Trong năm, đã phối hợp với cơ quan điều tra khởi tố một số vụ việc như: Vụ việc thao túng cổ phiếu liên quan đến nhóm Louis; vụ việc thao túng cổ phiếu FLC; vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần ASA. 

Đối với các vụ việc khác, UBCKNN phối hợp trong cung cấp thông tin, tài liệu hoặc thực hiện yêu cầu của cơ quan điều tra.

Thêm nhiều giải pháp trong năm mới

Năm 2023, để giúp thị trường chứng khoán phát triển ổn định, bền vững, an toàn, công khai, minh bạch, UBCKNN cho biết, sẽ tiếp tục đẩy mạnh giám sát thị trường, nâng cao vai trò giám sát các tuyến, nhất là các đơn vị giám sát tuyến đầu để kịp thời phát hiện các giao dịch có dấu hiệu bất thường.

Đối với công ty đại chúng, UBCKNN sẽ tiếp tục tăng cường giám sát chặt chẽ về công bố thông tin, đặc biệt là thông tin tài chính, báo cáo tài chính kiểm toán, cũng như chấn chỉnh, tăng cường chất lượng công tác kiểm toán của các tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm toán.

Đồng thời, rà soát, giám sát, kiểm tra và có biện pháp thúc đẩy, xử lý sai phạm đối với các doanh nghiệp không tuân thủ quy định về cổ phần hóa gắn với niêm yết/đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Bên cạnh đó, triển khai và hoàn thành công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ năm 2023; thực hiện phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng trong điều tra, xác minh, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, vi phạm pháp luật trên thị trường chứng khoán; phối hợp với cơ quan quản lý trong giám sát việc tuân thủ pháp luật của các thành viên thị trường.