Cụ thể hóa, cá thể hóa trách nhiệm đến từng người quản lý tài sản công

Cụ thể hóa, cá thể hóa trách nhiệm đến từng người quản lý tài sản công

Trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội ngày 6/11, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho rằng, việc quản lý tài sản công thể hiện trách nhiệm của người được giao quản lý trong việc phát huy và sử dụng hiệu quả tài sản công. Do đó, vấn đề cần thực hiện hiện nay là nâng cao trách nhiệm quản lý tài sản công, cụ thể hóa, cá thể hóa đến từng người quản lý tài sản.
Ðịa chỉ tin cậy nghiên cứu lý luận, nghiệp vụ quản lý tài sản công

Ðịa chỉ tin cậy nghiên cứu lý luận, nghiệp vụ quản lý tài sản công

Là một đơn vị được hình thành sau trong cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính, Cục Quản lý công sản luôn coi việc nghiên cứu lý luận, kinh nghiệm quốc tế, tổng kết thực tiễn về quản lý tài sản công là một nhiệm vụ quan trọng nhằm định hướng cho việc xây dựng thể chế và tổ chức quản lý tài sản công của quốc gia.. Trong quá trình đó, Tạp chí Tài chính luôn là người bạn đồng hành tin cậy của Cục Quản lý công sản..
Đảm bảo phù hợp nhu cầu sử dụng, nguồn kinh phí khi trang bị loại máy móc, thiết bị khác

Đảm bảo phù hợp nhu cầu sử dụng, nguồn kinh phí khi trang bị loại máy móc, thiết bị khác

Gửi kiến nghị trước Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Lai Châu phản ánh, việc thực hiện Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị có nhiều điểm không còn phù hợp với thực tế, nhất là danh mục trang thiết bị cấp cho cấp xã.
Làm rõ hơn một số quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Làm rõ hơn một số quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô

Nhằm tạo thuận lợi trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị định số 72/2023/NĐ-CP ngày 26/9/2023 của Chính phủ quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô, Bộ Tài chính đã có Công văn 10534/BTC-QLCS gửi các bộ, ngành, địa phương; đoàn Đại biểu quốc hội các tỉnh, thành phố làm rõ hơn một số quy định tại Nghị định.
Pháp luật về quản lý tài sản công đã quy định đầy đủ về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị

Pháp luật về quản lý tài sản công đã quy định đầy đủ về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị

Bộ Tài chính nhấn mạnh, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công đã có quy định cụ thể về tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị, việc quyết định trang bị đối với các loại máy móc, thiết bị khác (ngoài máy móc, thiết bị đã được liệt kê trong danh mục máy móc, thiết bị văn phòng phổ biến), cũng như việc điều chỉnh mức giá như kiến nghị của cử tri tỉnh Trà Vinh.
Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công

Trả lời kiến nghị của cử tri TP. Hải Phòng và Bình Dương liên quan đến liên quan đến việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công, Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 95/NQ-CP, trong đó có nội dung về xây dựng luật sửa đổi, bổ sung các luật có liên quan đến đầu tư, ngân sách để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư công.
Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công

Nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công

Thời gian qua, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương khắc phục những khó khăn, hạn chế, triển khai công tác quản lý, sử dụng tài sản công một cách chủ động, đồng bộ và đạt nhiều kết quả tích cực.
Những chuyển biến tích cực trong quản lý tài chính đối với đất đai

Những chuyển biến tích cực trong quản lý tài chính đối với đất đai

Thời gian qua, nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công, trong đó có quản lý tài chính đối với đất đai đã được các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm triển khai thực hiện, với nhiều chuyển biến tích cực, góp phần thực hiện mục tiêu phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nâng cao hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản công...
Nâng cao hiệu quả sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

Nâng cao hiệu quả sắp xếp lại, xử lý nhà, đất

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Bộ Tài chính đã phê duyệt mới phương án sắp xếp lại, xử lý đối với 133 cơ sở nhà, đất của khối bộ, cơ quan trung ương, góp phần nâng cao hiệu quả, tiết kiệm trong quản lý, sử dụng tài sản công.