Thủ tướng chủ trì hội nghị với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty

Thủ tướng chủ trì hội nghị với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và 19 tập đoàn, tổng công ty

Sáng ngày 18/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị làm việc với Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trực thuộc Ủy ban về giải pháp đổi mới hoạt động của Ủy ban và phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, góp phần thực hiện kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội.
Quản trị rủi ro tài chính tại các tập đoàn kinh tế

Quản trị rủi ro tài chính tại các tập đoàn kinh tế

Quá trình hoạt động của các tập đoàn kinh tế (TĐKT), dưới tác động của môi trường kinh doanh luôn tiềm ẩn rất nhiều rủi ro như rủi ro cạnh tranh, rủi ro pháp lý, rủi ro hoạt động, rủi ro vận hành… và không thể không nhắc đến rủi ro tài chính. Khi rủi ro tài chính phát sinh sẽ dẫn đến nguy cơ tổn thất tài chính cho TĐKT. Bài viết này phân tích một số nội dung liên quan đến rủi ro tài chính và quản trị rủi ro tài chính trong các TĐKT cũng như phương thức để ngăn ngừa các rủi ro tài chính, hướng đến hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả.
Tạo bước đột phá trong đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Tạo bước đột phá trong đổi mới, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025" đã đề ra các giải pháp cụ thể nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua. Từ đó, tạo bước đột phá thúc đẩy đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động và năng lực cạnh tranh của DNNN trong thời gian tới.
Kéo dài thí điểm quản lý lao động, tiền lương tại tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước

Kéo dài thí điểm quản lý lao động, tiền lương tại tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước

Việc thực hiện các quy định về tiền lương, tiền thưởng của người lao động và Ban điều hành; tiền lương, thù lao, tiền thưởng của thành viên Hội đồng Thành viên, Hội đồng Quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát và Kiểm soát viên đối với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước sẽ được kéo dài cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định mới.
Thực thi các FTA thế hệ mới trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập, liên kết kinh tế quốc tế

Thực thi các FTA thế hệ mới trong bối cảnh đẩy mạnh hội nhập, liên kết kinh tế quốc tế

Hội nhập và liên kết kinh tế trong kỷ nguyên mới tiếp tục là xu hướng tất yếu trong bối cảnh hiện nay, tuy nhiên xu hướng này đang và sẽ bị ảnh hưởng bởi các cuộc chiến tranh thương mại giữa các cường quốc lớn, sự phá vỡ chuỗi cung ứng của các công ty, tập đoàn kinh tế lớn… Để tận dụng những cơ hội, vượt qua thách thức trong môi trường hội nhập, Việt Nam cần có các giải pháp nhằm đẩy mạnh liên kết kinh tế trong khu vực và trên thế giới, tận dụng hiệu quả những lợi thế, đặc biệt là những lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới đem lại cho kinh tế Việt Nam.
Quy hoạch nghỉ dưỡng biển để lại nhiều hệ lụy

Quy hoạch nghỉ dưỡng biển để lại nhiều hệ lụy

Lợi thế biển là của tất cả người dân, nên nếu tập trung quy hoạch một loạt dãy cao ốc với mật độ cao sẽ giống như tạo nên một bức tường rào lớn ngăn cách thành phố với biển. Về lâu dài, những khư vực này có thể sẽ đối mặt với mâu thuẫn lợi ích của người dân và lợi nhuận của các tập đoàn kinh tế.
Đẩy mạnh các giải pháp cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Đẩy mạnh các giải pháp cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam hiện nay

Cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp được xác định là nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện cơ cấu doanh nghiệp nhà nước. Trong bối cảnh mới cùng với sự ra đời của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, nhiệm vụ đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước thời gian tới đặt ra vô cùng nặng nề, đòi hỏi quyết tâm cao và các giải pháp quyết liệt, đột phá hơn.