Tăng cường liên kết, phối hợp giữa hai vùng Trung Bộ và Tây Nguyên trong thúc đẩy phát triển kinh tế hiện nay

Tăng cường liên kết, phối hợp giữa hai vùng Trung Bộ và Tây Nguyên trong thúc đẩy phát triển kinh tế hiện nay

Vùng Trung Bộ và Tây Nguyên được thiên nhiên ưu đãi nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội; là khu vực có vị trí địa lý quan trọng trong bảo đảm an ninh - quốc phòng. Những năm qua, dù đạt được một số kết quả tích cực, nhưng vẫn còn hạn chế, khoảng cách nhất định trong quá trình xây dựng kinh tế giữa hai vùng, đặt ra yêu cầu thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hoạt động liên kết, hợp tác nhằm khai thác, phát huy mọi nguồn lực, lợi thế để cùng phát triển.
Chính sách phát triển KT-XH gắn với phát huy tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Chính sách phát triển KT-XH gắn với phát huy tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên là yếu tố then chốt để mang lại hiệu quả bền vững trong phát triển kinh tế - xã hội. Những năm qua, các tỉnh Tây Nguyên đã có những chủ trương, chính sách nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số chủ động vươn lên xây dựng đời sống mới. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu, vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế, cần được khắc phục bằng các giải pháp thiết thực, đột phá.
Phát triển vùng Tây Nguyên theo hướng “xanh, hài hòa và bền vững”

Phát triển vùng Tây Nguyên theo hướng “xanh, hài hòa và bền vững”

Dự kiến vào ngày 20/11/2022 sẽ diễn ra Hội nghị công bố Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 06/10/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Kích hoạt trở lại thị trường du lịch

Kích hoạt trở lại thị trường du lịch

Ngành du lịch Đắk Lắk đang trên đà hồi phục và tăng trưởng sau những đợt dịch COVID-19 bùng phát, kéo dài hơn hai năm qua. Việc xây dựng và quảng bá thương hiệu “Đắk Lắk - Điểm đến của Cà phê thế giới” đang được cộng đồng làm du lịch ở đây tiếp tục quan tâm xúc tiến.
Xây dựng cơ chế đặc thù để TP. Buôn Ma Thuột trở thành cực tăng trưởng vùng Tây Nguyên

Xây dựng cơ chế đặc thù để TP. Buôn Ma Thuột trở thành cực tăng trưởng vùng Tây Nguyên

Chiều ngày 2/3/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc có cuộc làm việc với Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk về đề án thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Buôn Ma Thuột theo Kết luận số 67-KL/TW ngày 16/12/2019 của Bộ Chính trị và một số dự án trọng điểm trên địa bàn.