Kinh nghiệm quốc tế về quản lý tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học công lập

Kinh nghiệm quốc tế về quản lý tài sản công tại các cơ sở giáo dục đại học công lập

Các quốc gia trên thế giới đã áp dụng nhiều mô hình phát triển về quản lý tài sản công (TSC) nói chung và tại các cơ sở giáo dục đại học (GDĐH) công lập nói riêng. Bài viết khái quát kinh nghiệm quản lý TSC tại các cơ sở GDĐH công lập ở các nước như: Canada, Trung Quốc, Australia và rút ra những bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong quản lý tài sản công ở các cơ sở GDĐH công lập.
Ngân hàng phải thanh lý "tàu 67" để thu hồi vốn

Ngân hàng phải thanh lý "tàu 67" để thu hồi vốn

Các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã khởi kiện, bán thanh lý một số “tàu 67” sau quãng thời gian dài chủ tàu không thực hiện trách nhiệm trả nợ khi đã vay vốn đóng tàu theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/07/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.