Nêu cao trách nhiệm, nỗ lực phục hồi kinh tế - xã hội

Nêu cao trách nhiệm, nỗ lực phục hồi kinh tế - xã hội

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới vẫn còn nhiều khó khăn, song trong hai tháng đầu năm 2023, kinh tế-xã hội TP. Hồ Chí Minh vẫn đạt được những kết quả tích cực. Thành phố quyết tâm tìm các giải pháp để tạo đà đưa thành phố phát triển nhanh hơn trong thời gian tới.
Kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 do Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh công bố, năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn Thành phố ước tăng 9,03%, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 49,5 tỷ USD, tăng 10,3%, nhập khẩu ước đạt 66,2 tỷ USD, tăng 10%, (FDI) năm 2022 đạt hơn 3,94 tỷ USD, bằng 105,41 so với cùng kỳ năm 2021,..
Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành hình mẫu đổi mới, sáng tạo về ứng dụng KHCN

Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành hình mẫu đổi mới, sáng tạo về ứng dụng KHCN

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự nỗ lực rất lớn và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Hồ Chí Minh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tiếp tục khẳng định vai trò là địa bàn chiến lược, là trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo lớn nhất của vùng và cả nước.
Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hồi phục mạnh mẽ

Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hồi phục mạnh mẽ

Ngày 11/10, Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X tổ chức Kỳ họp thứ 7 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét một số tờ trình của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và làm công tác nhân sự. Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thông báo những tín hiệu vui về sự hồi phục kinh tế của thành phố.
Chống thất thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử

Chống thất thu thuế từ hoạt động thương mại điện tử

TP. Hồ Chí Minh có hoạt động thương mại điện tử phát triển sôi động nhất cả nước, nhưng kết quả thu ngân sách từ hoạt động này vẫn chưa tương xứng. Thực tế cho thấy, tuy phát triển mạnh, nhưng công tác quản lý nhà nước còn hạn chế, nhất là quản lý thuế, nguồn gốc hàng hóa, luồng hàng,… dẫn đến không chủ động trong việc ngăn ngừa, xử lý hàng giả, hàng cấm.
Kinh tế tiếp tục đà phục hồi, có những tín hiệu đáng mừng

Kinh tế tiếp tục đà phục hồi, có những tín hiệu đáng mừng

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đánh giá, kinh tế - xã hội tháng 7 vừa qua của Thành phố tiếp tục đà phục hồi của 6 tháng đầu năm, cho thấy Thành phố đang đi đúng kịch bản và gần chạm trạng thái trước dịch, là tín hiệu đáng mừng.
Thấy gì từ hoạt động phòng, chống rửa tiền của một số nước trên thế giới?

Thấy gì từ hoạt động phòng, chống rửa tiền của một số nước trên thế giới?

Rửa tiền không những ảnh hướng xấu đến sự lành mạnh về lưu thông tiền tệ của một quốc gia mà còn ảnh hưởng xấu đến sự phát triển kinh tế - xã hội cũng như uy tín, vị thế của quốc gia trên trường quốc tế. Vì vậy, nghiên cứu kinh nghiệm phòng, chống rửa tiền của Mỹ, Anh, từ đó rút ra một số bài học kinh nghiệm có giá trị tham khảo đối với Việt Nam.