Kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 do Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh công bố, năm 2022, tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn Thành phố ước tăng 9,03%, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 49,5 tỷ USD, tăng 10,3%, nhập khẩu ước đạt 66,2 tỷ USD, tăng 10%, (FDI) năm 2022 đạt hơn 3,94 tỷ USD, bằng 105,41 so với cùng kỳ năm 2021,..

Kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 - Ảnh 1
Kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 - Ảnh 2
Kết quả thực hiện phát triển kinh tế xã hội Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 - Ảnh 3

Theo baochinhphu.vn