Kiểm soát chặt chẽ về mã, trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu để chống thất thu ngân sách

Kiểm soát chặt chẽ về mã, trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu để chống thất thu ngân sách

Nhờ việc chú trọng vào công tác quản lý trị giá hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, thời gian qua, Tổng cục Hải quan đã kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các sai phạm khai sai mã hàng, trị giá hàng hóa, qua đó kiến nghị thu nộp vào ngân sách nhà nước hàng tỷ đồng. Điều này cho thấy, cơ quan hải quan đã không chỉ tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, mà còn làm tốt việc quản lý hải quan, qua đó kịp thời truy thu tiền thuế vào ngân sách nhà nước.
Có chế tài xử lý đất công biến thành cao ốc?

Có chế tài xử lý đất công biến thành cao ốc?

Chủ trương của Chính phủ di dời các nhà máy, cơ sở sản xuất ô nhiễm ra khỏi nội đô, quỹ “đất vàng” để lại sẽ dành cho các công trình công cộng. Tuy nhiên, một loạt nhà máy sau di dời lại biến thành cao ốc, để lại hệ lụy lớn về hạ tầng, giao thông và thất thu ngân sách nhà nước.