Thiếu vốn trung và dài hạn cho các dự án xanh

Thiếu vốn trung và dài hạn cho các dự án xanh

Tính đến quý I/2019, có 20 tổ chức tín dụng cho vay tín dụng xanh với dư nợ 242.000 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2018; trong đó, cho vay trung dài hạn 188.000 tỷ đồng, cho vay ngắn hạn 54.000 tỷ đồng
Nhà ở xã hội gặp khó vì thiếu vốn

Nhà ở xã hội gặp khó vì thiếu vốn

Trong báo cáo gởi Quốc hội kỳ họp thứ 7 sẽ diễn ra 20/5 tới đây, Bộ Xây dựng nêu ra những vướng mắc liên quan đến Nhà ở xã hội, cho rằng các quy định của pháp luật về đối tượng cần hỗ trợ Nhà ở xã hội ngày càng mở rộng, trong khi nguồn lực về vốn còn rất hạn chế không đáp ứng được nhu cầu.