Thiếu vốn trung và dài hạn cho các dự án xanh

Theo Thuỳ Dương/TTXVN/BNEWS

Tính đến quý I/2019, có 20 tổ chức tín dụng cho vay tín dụng xanh với dư nợ 242.000 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2018; trong đó, cho vay trung dài hạn 188.000 tỷ đồng, cho vay ngắn hạn 54.000 tỷ đồng

Thiếu vốn trung và dài hạn cho các dự án xanh.
Thiếu vốn trung và dài hạn cho các dự án xanh.

Theo bà Hoàng Thị Phương Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Ngân hàng Nhà nước), Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh tại Việt Nam cần huy động nguồn vốn đầu tư rất lớn. 

Do vậy, Việt Nam cần có chiến lược và khuôn khổ chính sách phù hợp, tạo ra các công cụ và sản phẩm tài chính xanh hữu hiệu nhằm huy động vốn cho sự phát triển bền vững thông qua thị trường tài chính.

Bà Hoàng Thị Phương Hạnh cho biết, tăng trưởng xanh là một trong những mục tiêu phát triển quan trọng của nhiều quốc gia trên thế giới nhằm hướng tới phát triển bền vững.

Đối với nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh như Việt Nam, vấn đề tăng trưởng gắn với phát triển sâu, rộng và bền vững là vấn đề có tính cấp thiết.

Các chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đã đề ra mục tiêu tăng trưởng GDP, đồng thời cũng đưa ra mục tiêu cụ thể cho chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh.

Theo bà Hoàng Thị Phương Hạnh, cùng với những tín hiệu bước đầu khởi sắc trong ngành tài chính xanh, Việt Nam cũng nhận thức được nhiều thách thức và rủi ro tiềm ẩn đối với lĩnh vực này như bảng cân đối tài sản của các ngân hàng chủ yếu được hình thành từ luồng vốn ngắn hạn nên thiếu vốn trung và dài hạn đầu tư cho các dự án xanh, nền kinh tế thiếu các kênh huy động vốn trung và dài hạn để hỗ trợ cho tài chính xanh…

Cùng với đó, khó khăn trong việc kiểm soát kết quả đầu ra của các dự án xanh cũng như trong việc thẩm định, đánh giá tính chất “tín dụng xanh” của các dự án đề xuất… Những hạn chế này đang trở thành những rào cản đối với sự phát triển của ngành tín dụng xanh ở Việt Nam.

Khảo sát về áp dụng “tín dụng xanh” trong ngành ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, có 19 tổ chức tín dụng xây dựng chiến lược quản lý rủi ro môi trường xã hội, trong số đó có 13 tổ chức tín dụng tích hợp nội dung quản lý rủi ro môi trường xã hội vào quy trình hoạt động “tín dụng xanh”, 10 tổ chức tín dụng đã xây dựng được sản phẩm tín dụng ngân hàng cho “tín dụng xanh”, 17 tổ chức tín dụng đã sử dụng sổ tay đánh giá rủi ro môi trường xã hội cho 10 ngành kinh tế. Các con số đầu tư tài chính trong ngành tài chính xanh của lĩnh vực ngân hàng cũng hết sức khả quan.

Tính đến quý I/2019, đã có 20 tổ chức tín dụng cho vay tín dụng xanh với dư nợ 242.000 tỷ đồng, tăng 2% so với năm 2018; trong đó, cho vay trung dài hạn xấp xỉ 188.000 tỷ đồng, cho vay ngắn hạn là 54.000 tỷ đồng.

Đối tượng cho vay chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn là 131.000 tỷ đồng, cho vay lĩnh vực quản lý bền vững đô thị là 31.000 tỷ đồng, cho vay lâm nghiệp bền vững là 13.600 tỷ đồng, cho vay năng lượng tái tạo mới đạt trên 8.000 tỷ đồng.

Cũng tính đến hết tháng 3/2019, dư nợ tín dụng đánh giá theo rủi ro môi trường xã hội đạt gần 314.000 tỷ đồng; trong đó dư nợ ngắn hạn là 138.000 tỷ đồng.