Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện thu nợ thuế tăng 39% so với cùng kỳ

PV.

Ngay từ đầu năm 2022, cùng với hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế để dần khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã tăng cường các biện pháp quản lý nợ, thu hồi và cưỡng chế nợ thuế được 7.529 tỷ đồng. Qua đó góp phần hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách được giao.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện thu nợ thuế tăng 39% so với cùng kỳ. Ảnh: TS
Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện thu nợ thuế tăng 39% so với cùng kỳ. Ảnh: TS

Theo số liệu của Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, thu nội địa ước trên địa bàn Thành phố thực hiện 141.919 tỷ đồng, đạt 54,7% dự toán, chiếm 67,6% tổng thu cân đối và tăng 19,8% (so với cùng kỳ năm 2021); thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 57.200 tỷ đồng, đạt 49,1% dự toán, chiếm 27,3% tổng thu cân đối và tăng 11,7%; thu dầu thô ước thực hiện 10.695 tỷ đồng, vượt 1,9% dự toán năm, chiếm 5,1% tổng thu cân đối và tăng 82,5%.

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh hiện đang quản lý 264.389 doanh nghiệp (mã 10 số) và 200.687 hộ kinh doanh đang hoạt động. Tổng số tiền thuế nợ tính đến ngày 30/4/2022 trên toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh là khoảng 55.048 tỷ đồng.

Trong 5 tháng qua, tổng số nợ thuế đã được ngành thuế Thành phố xử lý, thu hồi là 7.529 tỷ đồng, tăng 39% (so với cùng kỳ năm 2021). Số thu nợ của năm 2021 chuyển sang được 4.994 tỷ đồng, tăng 51%; thu nợ mới phát sinh trong năm 2022 được 2.536 tỷ đồng, tăng 26%; điều chỉnh nợ là 365 tỷ đồng, tăng 308%.

Thời gian qua, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh đã ban hành 5,32 triệu thông báo nợ thuế, tăng 0,1%; 28.257 quyết định cưỡng chế nợ thuế, tương ứng 52.693 tỷ đồng tiền thuế nợ. So với cùng kỳ, lượt quyết định cưỡng chế giảm 8,62% trong khi tiền thuế nợ tăng tăng 98,33%.

Đồng thời, thực hiện khoanh nợ cho 102.914 lượt người nộp thuế trên địa bàn Thành phố với số tiền thuế 4.495 tỷ đồng, đạt 90,4%; miễn tiền chậm nộp cho 678 lượt người nộp thuế với số tiền 55 tỷ đồng; công khai thông tin trên phương tiện đại chúng 150 lượt người nộp thuế với số tiền thuế nợ lên đến 6.042 tỷ đồng...

Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, cùng với tuyên truyền người nộp thuế chấp hành nghiêm chính sách thuế và thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh cho người nộp thuế, sắp tới, Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu nợ, theo dõi tiến độ, triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường đôn đốc thu nợ và cưỡng chế nợ thuế kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai công tác khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước.