4 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 645,4 nghìn tỷ đồng

Gia Hân

Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện trong tháng 4/2023 ước đạt 139,1 nghìn tỷ đồng, bằng 8,6% dự toán. Lũy kế 4 tháng năm 2023 thu NSNN ước đạt 645,4 nghìn tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán, bằng 95% so cùng kỳ năm 2022.

Tháng 4/2023, thu NSNN ước đạt 139,1 nghìn tỷ đồng, bằng 8,6% dự toán.
Tháng 4/2023, thu NSNN ước đạt 139,1 nghìn tỷ đồng, bằng 8,6% dự toán.

Theo Bộ Tài chính, tổng thu NSNN thực hiện tháng 4 ước đạt 139,1 nghìn tỷ đồng, bằng 8,6% dự toán, bằng 82,4% mức thu bình quân quý I (thấp hơn khoảng 29,7 nghìn tỷ đồng).

Trong đó, thu nội địa ước đạt 113 nghìn tỷ đồng, bằng 8,5% dự toán, bằng 79,6% mức thu bình quân quý I (giảm gần 29 nghìn tỷ đồng); thu từ dầu thô uớc đạt 5,5 nghìn tỷ đồng; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 20,6 nghìn tỷ đồng.

Theo lý giải của Bộ Tài chính, số thu nội địa trong tháng 4/2023 giảm so với các tháng trước chủ yếu là do trong tháng 1 đã tập trung thu vào ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp và lợi nhuận còn lại phát sinh quý IV/2022 và phần chênh lệch còn phải nộp theo quyết toán thuế năm 2022.

Bên cạnh đó, tăng trưởng kinh tế những tháng đầu năm thấp hơn dự kiến, hoạt động sản xuất kinh doanh của một số ngành công nghiệp gặp khó khăn; kết hợp với thực hiện chính sách gia hạn thuế, tiền thuê đất theo Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 của Chính phủ... cũng là những yếu tố tác động giảm thu ngân sách trong tháng 4.

Lũy kế thu NSNN 4 tháng năm 2023 ước đạt 645,4 nghìn tỷ đồng, bằng 39,8% dự toán, bằng 95% so cùng kỳ năm 2022 (thu ngân sách trung ương ước đạt khoảng 42,9% dự toán; thu ngân sách địa phương ước đạt khoảng 36,3% dự toán).

Trong đó, thu nội địa ước đạt 538,8 nghìn tỷ đồng, bằng 40,4% dự toán, bằng 98% so cùng kỳ năm 2022. Thu từ dầu thô 4 tháng ước đạt 21,9 nghìn tỷ đồng, bằng 52,2% dự toán, giảm 9,6% so cùng kỳ năm 2022.

Thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt gần 84,7 nghìn tỷ đồng, bằng 35,4% dự toán, giảm 19,9% so cùng kỳ năm 2022, trên cơ sở: Tổng số thu thuế ước đạt 122,7 nghìn tỷ đồng, bằng 28,9% dự toán, giảm 18,1% so cùng kỳ; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ khoảng 38 nghìn tỷ đồng, bằng 20,4% dự toán.