VN-Index
HNX-Index
Nasdaq
USD
Vàng
Liên hệ quảng cáo, phát hành: 0912 170503 | Hotline: 0987 828585

Tin tức, bài viết mới nhất về: THỰC THI CÔNG VỤ

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ký ban hành Chỉ thị số 04/CT-BTC về tiếp tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính đối với công chức, viên chức; tăng cường kiểm soát quyền lực, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong công tác quản lý cán bộ và thực thi công vụ; chống chạy chức, chạy quyền tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Thanh tra Kho bạc nhà nước:Thách thức trước nhiệm vụ mới

Thanh tra Kho bạc nhà nước:Thách thức trước nhiệm vụ mới

(Tài chính) Công tác thanh tra, kiểm tra của ngành Kho bạc nhà nước (KBNN) ngày càng trở nên quan trọng, giúp lãnh đạo Kho bạc Nhà nước các cấp giám sát các hoạt động đảm bảo chấp hành đúng pháp luật, chính sách, chế độ và quy trình nghiệp vụ.

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính

Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính

(Tài chính) Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2013, sáng ngày 27/8/2013, Trường Bồi dưỡng cán bộ Tài chính (Bộ Tài chính) đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính, tại TP. Hồ Chí Minh.