Ban hành Nghị định thực thi cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam tại RCEP

Ban hành Nghị định thực thi cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam tại RCEP

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 129/2022/NĐ-CP thực thi cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam tại Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (RCEP) theo AHTN 2022. Qua đó, tiếp tục tạo thuận lợi, thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước tạo hiệu ứng tích cực cho phát triển kinh tế Việt Nam.
Ban hành các nghị định thực thi cam kết cắt giảm thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Ban hành các nghị định thực thi cam kết cắt giảm thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Chính phủ vừa ban hành các nghị định thực thi cam kết cắt giảm thuế xuất khẩu ưu đãi, thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam tại các hiệp định thương mại tự do theo AHTN 2022. Các Nghị định phù hợp với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, tính hợp hiến, hợp pháp; đảm bảo tính thống nhất trong hệ thống pháp luật; đảm bảo tính tương thích với các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
Điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định AHKFTA

Điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định AHKFTA

Ngày 05/01/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2020/NĐ-CP biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mai Tự do ASEAN - Hồng Kông, Trung Quốc giai đoạn 2019 - 2022 (thuế suất AHKFTA). Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2/2020, trong đó có quy định về điều kiện được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt.