Ban hành Nghị định thực thi cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam tại RCEP

PV. (t/h)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 129/2022/NĐ-CP thực thi cam kết cắt giảm thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam tại Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện (RCEP) theo AHTN 2022. Qua đó, tiếp tục tạo thuận lợi, thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước tạo hiệu ứng tích cực cho phát triển kinh tế Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Triển khai cam kết thuế xuất nhập khẩu của Việt Nam trong Hiệp định RCEP, ngày 30/12/2022, Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 129/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ về Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định RCEP giai đoạn 2022-2027.

Việc ban hành Nghị định này nhằm thống nhất với Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam theo AHTN 2022 quy định tại Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 08/6/2022 của Bộ Tài chính. Đồng thời, góp phần xây dựng thể chế để triển khai cam kết thuế quan của Việt Nam theo Hiệp định RCEP, qua đó, tiếp tục tạo thuận lợi, thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Việt Nam và các nước tạo hiệu ứng tích cực cho phát triển kinh tế Việt Nam

Theo Bộ Tài chính, Nghị định số 129/2022/NĐ-CP là Nghị định biểu thuế đầu tiên để thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hiệp định RCEP. Về cơ bản, nội dung Nghị định được quy định tương tự Nghị định Biểu thuế FTA khác ban hành cùng thời điểm - được áp dụng ổn định và không phát sinh vướng mắc trong quá trình thực thi thời gian qua, có bổ sung một số Điều khoản đặc thù của Hiệp định RCEP.

Về hiệu lực thi hành, Nghị định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, tức là ngày 30/12/2022.