Thuế thu nhập doanh nghiệp với Quỹ tín dụng nhân dân chịu ảnh hưởng do Covid-19

PV.

Tại Công văn số 66288/CT-TTHT ngày 16/7/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thu nhập cá nhân (TNCN), Cục Thuế đã giải đáp vướng mắc của Quỹ tín dụng nhân dân xã Mê Linh liên quan đến chính sách miễn thuế TNDN, hỗ trợ về thuế TNDN đối với Quỹ tín dụng nhân dân chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet
Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Theo Cục Thuế TP. Hà Nội, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN đã quy định cụ thể các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Theo đó, trừ các khoản chi không được trừ, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau: Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật; Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Các khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện sẽ không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Trường hợp doanh nghiệp có chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường thì khoản chi này được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế, cụ thể như sau:

Doanh nghiệp phải tự xác định rõ tổng giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật. Phần giá trị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường được xác định bằng tổng giá trị tổn thất trừ phần giá trị doanh nghiệp bảo hiểm hoặc tổ chức, cá nhân khác phải bồi thường theo quy định của pháp luật

Hồ sơ đối với tài sản, hàng hóa bị tổn thất do thiên tai, dịch bệnh, hỏa hoạn được tính vào chi phí được trừ gồm: Biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất do doanh nghiệp lập; Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có); ồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có)...

Trong đó, biên bản kiểm kê giá trị tài sản, hàng hóa tổn thất phải xác định rõ giá trị tài sản, hàng hóa bị tổn thất, nguyên nhân tổn thất, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân về những tổn thất; chủng loại, số lượng, giá trị tài sản, hàng hóa có thể thu hồi được (nếu có); bảng kê xuất nhập tồn hàng hóa bị tổn thất có xác nhận do đại diện hợp pháp của doanh nghiệp ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khoản 1 Điều 156 Bộ luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 của Quốc hội, có quy định về sự kiện bất khả kháng:Sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

Căn cứ các quy định trên, Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn, khoản thu nhập từ lãi cho vay của Quỹ tín dụng nhân dân xã Mê Linh không thuộc các khoản thu nhập được miễn thuế TNDN quy định tại Điều 4 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014 của Chính phủ, Khoản 2, 3, 4 Điều 1 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ).

Đối với các khoản chi phí liên quan đến phần giá trị tổn thất do dịch bệnh và trường hợp bất khả kháng khác không được bồi thường nếu đáp ứng đủ các điều kiện hồ sơ chứng từ theo quy định tại  Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên thì Quỹ tín dụng nhân dân xã Mê Linh được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Hiện nay, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của năm 2020 đối với trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức được thành lập theo quy định của pháp luật có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng.

Cục Thuế TP. Hà Nội đề nghị, sau khi có văn bản chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Quỹ tín dụng nhân dân xã Mê Linh liên hệ với Chi cục Thuế Khu vực Sóc Sơn- Mê Linh để được hướng dẫn cụ thể.