Thuế giá trị gia tăng sẽ được giảm 2% đến hết năm 2023

Bảo Thương

Chiều 24/6/2023, tại phiên bế mạc, với 481/482 đại biểu biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XV. Theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, thuế giá trị gia tăng sẽ được giảm 2% từ ngày 1/7/2023 đến ngày 31/12/2023.

Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5
Quang cảnh phiên bế mạc Kỳ họp thứ 5

Quốc hội khoá XV đã thông qua việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng với các nhóm hàng, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất giá trị gia tăng 10% (còn 8%).  Trong đó, việc giảm thuế không áp dụng với nhóm hàng hóa như: Viễn thông, Công nghệ thông tin, Tài chính, Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm, Kinh doanh bất động sản, Kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, Sản phẩm khai khoáng, Dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất và các mặt hàng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tại Nghị quyết, Quốc hội giao Chính phủ tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả, bảo đảm không làm ảnh hưởng đến dự toán thu và bội chi ngân sách nhà nước năm 2023 theo Nghị quyết của Quốc hội; báo cáo kết quả thực hiện cùng với tổng kết thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15.

Trước đó, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV và dự thảo Nghị quyết, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, một số ý kiến đề nghị mở rộng phạm vi đối tượng được giảm 2% để áp dụng với tất cả các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế 10%, nâng mức giảm lên 3%, 4% hoặc 5% và kéo dài thời gian áp dụng chính sách đến giữa năm 2024 hoặc hết năm 2024.

Liên quan đến ý kiến này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường nêu rõ, nếu mở rộng hơn nữa phạm vi, mức độ giảm thuế giá trị gia tăng sẽ tác động, ảnh hưởng nhiều đến thu ngân sách nhà nước, Chính phủ chưa có tính toán và đánh giá đầy đủ về tác động của chính sách, nhất là trong bối cảnh thu ngân sách nhà nước các tháng đầu năm giảm hơn so với cùng kỳ năm trước. 

Do đó, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị giữ phạm vi và mức độ giảm thuế giá trị gia tăng như dự thảo Nghị quyết, đồng thời, đề nghị Chính phủ báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 6 kết quả thực hiện chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng cùng với kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 để Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung các giải pháp hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế (nếu có).

 

Đánh giá tác động của chính sách này, tờ trình của Chính phủ đã chỉ rõ, nếu áp dụng việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng trong 6 tháng cuối năm thì dự kiến số giảm thu ngân sách nhà nước tương đương khoảng 24.000 tỷ đồng (đối với thu ngân sách nhà nước năm 2023 thì dự kiến giảm 20.000 tỷ đồng do số thu thuế giá trị gia tăng phải nộp của tháng 12/2023 nộp trong tháng 1/2024).

Với việc giảm 2% thuế giá trị gia tăng người dân là đối tượng sẽ được hưởng lợi trực tiếp của chính sách này. Đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung ứng dịch vụ chịu thuế giá trị gia tăng thuế suất 10%, việc giảm thuế sẽ góp phần làm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, từ đó giúp doanh nghiệp tăng khả năng phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh.