Trao thưởng nóng về thành tích bắt giữ ma túy

Trao thưởng nóng về thành tích bắt giữ ma túy

Nhằm động viên kịp thời các tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện 02 Chuyên án bắt giữ tội phạm về ma túy tại cửa khẩu Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vào 2 ngày 08/01/2023 và 10/01/2023, Cục Hải quan Quảng Trị đã tổ chức trao thưởng nóng.