Đánh giá tính hiệu lực trong quản lý nhà nước đối với kiểm toán độc lập ở Việt Nam

Đánh giá tính hiệu lực trong quản lý nhà nước đối với kiểm toán độc lập ở Việt Nam

Quản lý nhà nước (QLNN) đối với kiểm toán độc lập (KTĐL) là tạo cơ chế quản lý và thực hiện quá trình quản lý đa chiều nhằm tác động và giảm xung đột lợi ích, hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan; xác định lợi ích hợp pháp và buộc các doanh nghiệp kiểm toán (DNKT) phải thông qua cạnh tranh để nâng cao chất lượng, trình độ, năng lực chuyên môn và phát triển thị trường KTĐL.
Mập mờ tiêu chí đánh giá thất nghiệp ở châu Âu

Mập mờ tiêu chí đánh giá thất nghiệp ở châu Âu

Tình trạng thất nghiệp gia tăng ở Liên minh châu Âu vào tháng 4 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, các chương trình làm việc trong thời gian ngắn đã giúp giảm thiểu sức ép trên. Tuy nhiên, hiện nay, không ít chuyên gia cho rằng, vẫn còn tình trạng mập mờ về tiêu chí đánh giá thất nghiệp ở châu Âu.